Raznolikost Pa kaj, če sem drugačen!

Beni in Lučka
Dobrodošli na najini spletni strani. Sva Beni in Lučka. Hodiva v 6. razred. Rada se druživa s prijatelji, rada se kaj novega naučiva, rada se smejiva in rada obiskujeva glasbeno šolo. Obožujeva dinozavre.
Dino Roznik

Dinozavra in še marsikaj drugega si lahko narišeš v programu Inkscape.

Rada imava tehnologijo in večpredstavnost. Med drugim pa imava tudi posebne potrebe. Želiva si, da bi za za lažje sledenje pouku, učitelji uporabljali tudi tehnologijo.
Večpredstavnost je lahko zelo uporabna!
Včasih se nama v šoli kaj zalomi in nama ne gre vse čisto gladko od rok. Včasih so se iz naju norčevali. Na srečo pa je najina učiteljica razumevajoča in skupaj z razredom smo se o najinih težavah pogovorili.
Odsek iz stripa

Celoten strip si lahko ogledaš s klikom na gumb Strip. Svojega si lahko ustvariš v programu Prixton.

Odlomki iz digitalne zgodbe
V spletnem orodju Scratch sva ustvarila digitalno zgodbo o dispraksiji. Želiva si, da bi se učenci, ki imajo dispraksijo, poistovetili z zgodbo. Prav tako pa si želiva, da bi bili ljudje o tej specifični učni težavi bolj ozaveščeni.

S klikom na gumb si jo lahko ogledaš.

Če nama želiš slediti in si mnenja, da bi morali imeti vsi enake možnosti za vključevanje, nama sledi na blogu.

Credits:

Naslovna fotografija je moje delo. Ostalo gradivo sem prav tako s pomočjo orodij oblikovala sama.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.