ONE MINUTE PITCH INNOVATION @ SCHNEIDER_ELECTRIC

Als Schneider-Electric zijn wij UNIEK

UNIEK in de wijze waarop wij georganiseerd zijn in 160 landen met het beste distributie netwerk via onze Distributie, Paneelbouw en OEM partners.

UNIEK ook omdat wij onze klanten in Building & IT, Energie en Industrie het gehele portfolio kunnen leveren door 5 offers te wetenSecure Power, Gebouwen automatisering, Low voltage, Medium Voltage, Industrial Automation.

UNIEK ook omdat wij dit met 7 business modellen doen, te weten; IT- Transactioneel, Datacenter Solutions, Eco-building, Electrical Distribution, Utilities, OEM, Industry & infra en End-users.

UNIEK omdat wij met EcoStruXure in het HART opereren van de huidige trend genaamd "Internet der dingen" of wel "Internet of Things" en IoT. Deze trend wordt door andere vaak als een disruptive Innovation gezien maar wij denken dat deze oneindig veel mogelijkheden bied voor ons allemaal.

Voor jou en mij betekent het dat we onze smartphone nu al vaak als afstandsbediening gebruiken, maar de verwachtingen is echter dat het internet der dingen in de (nabije) toekomst met EcoStruXure productieprocessen zal verbeteren en dat het oplossingen kan bieden voor problemen rondom energie en milieu, criminaliteit, gezondheidszorg etc.

Live is On bij Schneider-electric daarom hebben wij met EcoStruXure een product in handen dat Nu al het verschil kan maken voor onze klanten waar vandaag steeds meer digitaal gaat, meer stroom nodig is, meer gedecentraliseerd wordt en waar gelijkertijd kosten bespaard moeten worden.

Zo heeft Schneider Electric EcoStruXure als antwoord op IoT en Big Data in het hart gezet, geeft dit vele nieuwe mogelijkheden voor onze klanten die naast een veilig, betrouwbaar en duurzame oplossing hiermee tevens een connected oplossing krijgen waardoor men voortaan beter kan managen. Dit kan omdat alle producten over internet communiceren welke functionaliteiten wel/niet gebruikt worden. Klanten kunnen hierdoor beter managen en gaan van reactief of proactief naar voorspelbaar.

Schneider Electric heeft de Megatrends opgepakt als geen ander bedrijf!

Met EcoStruXure is dit alles voor SE géén revolutie maar een Evolutie te noemen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.