SuomiVisio: Tehnyt Johannes, Juuso ja Perttu

SuomiVisio:

Monet ihmiset eivät taida tajuta sitä, mutta suomesta on kovaa vauhtia tulossa moni kulttuurinen maa. Tällä kuvalla yritän juuri herättää sitä tunnetta, että tulevaisuudessa se olisi outo, jos naapurissasi ei asuisi ulkomaalaistaustainen ihminen.

Suomi tulevaisuudessa:

Uskon, että kun suomi kehittyy monikulttuurisena maana, Teknologisesti ja Kansainvälisesti, alamme arvostamaan yhä vähemmän ja vähemmän luontoa.

Oloni Suomessa:

Tunnen oloni suomessa turvalliseksi ja tunnen, että saan ilmaista oman mielipiteeni ja, että sitä arvostetaan. Suomi on mielestäni kaunis ja turvallinen maa, jossa on hyvä olla.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.