Loading

De fyra naturelementen

Böljande fält. Sommarbris. Havets och himlens blåa toner. Flammande facklor i skymningsljus. Vi låter oss inspireras av de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten.

ELD - Varm, livlig energi som tar för sig passionerat, nyckfullt eller känslosamt. För mycket eldenergi kan leda till otålighet eller aggression. För lite eld kan få dig att tappa motivationen.
Grytunderlägg från varumärket Zone Denmark

Eld finns bland annat i saker med röda toner, i pyramidformade föremål, allt från djur (fjädrar, ull m.m.) och i alla typer av ljuskällor.

Produkter från varumärket Koziol

LUFT - Vinden som fyller seglen och som ger vingarna kraft att bära. Rörelse och lätthet. Men kan även ge kraft åt elden att flamma upp.

Vindsnurror från varumärket Blomus

Ljusa stenar, motiv med bergstoppar, torra sköra löv och blommor, och fåglar. Här spelar även ljudet en viktig roll.

Vaser och ljuslyktor från varumärket Räder

JORD - Ur jorden springer liv och kraft till naturen. Kan vara tung eller porös. Jordens positiva egenskaper är stabilitet, samarbetsvilja, hänsyn och mognad.

För mycket jord kan göra dig tråkig och alltför allvarsam. Med för lite jord riskerar du att tappa fotfästet och uppfattas oseriös. Jordens färg är grön, energin finns bland annat i föremål i terrakotta, brunt och smutsgult. Keramiska föremål, trä samt levande växter
Väggklocka från varumärket NeXtime
Fjäderlampor från varumärket VITA Copenhagen

VATTEN - Kraftigt forsande eller stilla och spegelblank. Vi är alla beroende av vatten för att leva. Vatten står för andlighet, mystik och självkänsla.

Rumsavdelare från varumärket Koziol

För mycket vattenenergi kan få oss att tappa livsstrukturen. För lite vatten kan framkalla problem att hantera stress. Vattnets färg är blå. Energin finns i allt som har med eller avspeglar vatten. Reflekterande ytor som speglar, vita metaller och glas.

Vattenkaraff från varumärket Blomus

För mer information om våra varumärken och produkter hittar ni på vår hemsida www.happynest.se

Vill ni bli återförsäljare?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.