Loading

Visioneers Norway Vår historie...så langt

Når man blir foreldre til et barn med en funksjonsforskjell dukker det opp mange følelser og tanker. Mest fremtredende for oss var at vår blinde sønn skulle få alle muligheter i livet. Selv om vi visste at man kan leve godt som blind, spesielt i Norge, ble det veldig viktig for oss å møte og snakke med en blind person. Vi var da så heldig å møte Thomas. Dette ble starten på ikke bare et godt vennskap, men også på en organisasjon. Selv om vi ikke visste det da, var frøet som skulle bli til Visioneers Norway sådd.

Bilde viser Thomas og Luca som er ute og trener med lange stokker langs en gang- og sykkelsti.

Thomas demonstrerte en imponerende teknikk han hadde lært seg som gjorde at han kunne se med lyd (ekkolokalisering). Jeg ble umiddelbart fascinert og sikker på at denne teknikken kunne bety økt selvstendighet og dermed bedre livskvalitet for vår gutt. Det som var overraskende var at kompetansen og utbredelsen av ekkolokalisering var så godt som ikke-eksisterende i Norge. Det vil si det er flere med Thomas som er mer eller mindre selvlært og bruker det på sin måte, men det fantes ikke noe organisert tilbud hvor blinde kunne lære dette. Thomas anbefalte oss å søke opp Daniel Kish på nettet for å finne ut mer. Jeg fant ut at Kish har fått tilnavnet the Human Batman siden han er blind og innehar en ekstrem evne til å komme seg rundt ved hjelp av lyd.

Videoen over viser Daniel Kish som sykler i trafikken og navigerer rundt biler ved hjelp av ekkolokalisering.

Running into a pole is a drag, but never being allowed to run into a pole is a disaster - sitat fra Daniel Kish som handler om hvor viktig det er med frihet til å bevege seg og utforske på egenhånd.

Jeg ble veldig inspirert av det jeg fant om Kish og hans organisasjon World Access For The Blind (senere Visioneers.org) og deres «no limit» filosofi. Hvorfor ikke spørre den beste om råd og tips? Jeg bestemte meg for å sende en e-post. Siden Kish var travelt opptatt med å reiste verden rundt for å dele sin kunnskap med blinde, svaksynte og fagpersoner var jeg spent på om jeg fikk svar. Det tok ikke lang tid før det kom en lang e-post og invitasjon til å snakke videre. Det viste seg at hans lære er veldokumentert og at den handler om så mye mer enn ekkolokalisering. Målet er å skape en frihet hos blinde og svaksynte. En frihet til å kunne ta egne valg og være sjef i eget liv. Ekkolokalisering er bare et av de viktige verktøyene, lang stokk et annet, Daniel Kish har fokus på. I Daniel møtte jeg et engasjert og svært motiverende menneske jeg bare måtte få til Norge og tenkte at sikkert flere også ville ha stor nytte av å møte han. Jeg tok kontakt med Norges Blindeforbunds Ungdom som tente på ideen og sammen skaffet vi støtte og arrangerte kurs for mange fagpersoner og blinde og svaksynte en helg på Hurdal i august 2017. I møte med Kish ble Thomas og jeg ytterligere inspirert og sakte men sikkert begynte vi å leke med ideen om å starte en egen ideell organisasjon. Vi fikk med oss Lotte og Stine som også var med på dette første kurset og som delte vår entusiasme. Vi ønsket å danne en selvstendig organisasjon som samtidig samarbeidet tett med Kish sin organisasjon for å fremme hans visjon og lære og gjøre den mer tilgjengelig i Norge.

Visioneers Norway ble dannet 1.mai 2018 med følgende personer i styret: Thomas, Preben, Lotte og Stine. Daniel Kish er formell rådgiver og æresmedlem i vår organisasjon.

Vi som er med i organisasjonen bruker mye av fritiden vår på dette og har et brennende engasjement for å bidra til økt selvstendighet for blinde og svaksynte i Norge. Vi ønsker å inspirere og spre kunnskap som bidrar til bedre livskvalitet. Siden oppstarten har vi arrangert og deltatt på flere kurs, Thomas har startet på den formelle instruktørutdannelsen til Visioneers.org, vi har samarbeidet med Statped for å øke kompetansen hos fagpersoner, samt produsert en podcastserie og lansert vår egen nettside. Vårt nyeste prosjekt, Kid Visioneers, er rettet mot barn hvor de igjennom lek og læring kan danne grunnlaget for å bli mer selvstendige og sosialt inkludert.

Et av våre viktigste fokusområder er å utdanne våre egen norske instruktør. Thomas har allerede kommet et godt stykke på vei med Kish selv som mentor. Med en egen instruktør kan vi holde kurs på norsk og nå ut til flere og oftere. Bildet viser Daniel som instruerer Thomas i det de klikker mot noen busker.

Vi har produsert vår egen podcast serie. Bilde viser Daniel og Thomas som spiller inn podcast.

KID Visioneers er vårt nyeste prosjekt. Videoen viser en gutt på 4 år som finner utgangen til en bygning ved å bruke ekkolokalisering og lang stokk.

Takk for at du ville lese vår historie så langt.

Vi håper du vil følge med oss videre!

***

Skrevet av: Preben Mathieu-Bjerke Leder Visioneers Norway