Loading

Makedonia

Makedonia er et lite land som ligger på Balkanhalvøya, sør-øst i Europa. Frem til begynnelsen av 90-tallet var Makedonia en del av Jugoslavia. Etter uavhengigheten har landet vært preget av uenighet mellom den makedonske og albanske befolkningen. I tillegg er det en pågående uenighet om navnet Makedonia, fordi Hellas mener navnet og området er historisk gresk.

Tidligere Jugoslavia.

Det var romerne som opprettet provinsen Makedonia 146 fvt. Fra tidlig 1300-tallet og frem til slutten av 1800-tallet var området en del av Det osmanske riket. Etter Balkankrigen ble Makedonia en av seks delrepublikker i Jugoslavia, som ble ledet av Josip Broz Tito. På slutten av 1980-tallet førte kommunismens fall i Øst-Europa, og Titos død, til at flere av delrepublikkene erklærte seg selvstendige. Makedonia gjorde det i 1991, og var den eneste som greide overgangen til selvstendighet på fredelig vis. På begynnelsen av 2000-tallet ble det imidlertid nesten borgerkrig mellom mellom slavisktalende makedoniere og albanere. Den albanske minoriteten identifiserte seg ikke som makedonere da området var en del av Jugoslavia, og mente de hadde krav på større innflytelse. I 2001 ble det inngått en fredsavtale som ga landets minoriteter bedre rettigheter.

De fleste grekere bruker navnet "Skjopje" når de omtaler Makedonia.

En annen konflikt som har preget landet siden uavhengigheten er navnekonflikten med Hellas. I Hellas finnes det en provins med navn Makedonia, og Hellas godkjenner ikke at Makedonia benytter "Makedonia" i landets navn uten en geografisk presisering. De godkjenner heller ikke betegnelsen makedoner uten geografisk presisering.

Dette har sin bakgrunn i at Makedonia utgjør kun rundt 38 prosent av arealet til det historiske området oldtidens Makedonia. Landets navn er derfor omstridt, siden mange, spesielt i Hellas, finner det misvisende. Mange grekere oppfatter også denne bruken av navnet Makedonia som krenkende, og hevder at Makedonia er et historisk gresk, ikke slavisk område, og at mesteparten av Makedonia ligger i Hellas. Fra gresk side omtales derfor landet som "Skopje", etter hovedstaden. Makedonia har også ligget i strid med Hellas om andre spørsmål knyttet til denne problematikken.

Zoran Zaev, statsminister i Makedonia

Makedonia er et enhetsstatlig parlamentarisk demokrati. Presidenten er landets statsoverhode, men har mest seremonielle funksjoner. Presidenten representerer blant annet landet, er militær øverstkommanderende, utnevner statsministeren og leder landets sikkerhetsråd.

Statsministeren og regjeringen har sin basis i den lovgivende forsamlingen, nasjonalforsamlingen Sobranie. Politikken er preget av to politiske blokker, der den ene ledes av det konservative VMRO-DPMNE og den andre av det sosialdemokratiske SDMS. Begge blokkene har partier som representerer albansk-språklige velgere.

Den nåværende statsministeren Zoran Zaev tilhører det sosialdemokratiske partiet SDMS (Social Democratic Union of Macedonia). Presidenten Gjorge Ivanov tilhører det konservative VMRO-DPMNE.

Jordbruk er en viktig næring i Makedonia.

Makedonia er en fjellrik innlandsstat som preges av fjellandskap med dype daler og bassenger. Området kan rammes av jordskjelv, og det siste store skjelvet ødela Skopje i 1963, og tok livet at mer enn 1000 mennesker.

Jordbruk er en viktig næring, og det dyrkes blant annet hvete, bomull, bete, sukkerbete, mais, frukt, tobakk og vindruer. Husdyrholdet er stort, og mineralforekomstene rike. I tillegg er turisme en viktig del av økonomien. Likevel har landet en svak økonomi, høy arbeidsledighet og mye korrupsjon.

Bilde 1: Михал Орела/flickr

Bilde 2: Tom/flickr

Bilde 3: aakaashá/flickr

Bilde 4: Jeff Summers/flickr

Bilde 5: NATO/flickr

Bilde 6: FAO/flickr

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.