THY thyucak.net

1933 yılında İstanbul’da kurulan THY, 2017 itibariyle sahip olduğu 300 uçak filosuyla Türkiye’nin en büyük havayolu şirketi.

Yalnızca 5 uçakla başladığı bu başarı yolculuğunda atılım ve gelişmelere son sürat devam eden THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda onarım merkezi kurmak üzere yaptığı 550 milyon dolarlık yatırımıyla, uçak bakım merkezi sektöründe de dünyanın ilk beşi arasına girmesi bekleniyor. THY’nin gelecek yatırımları arasında, kuruluşunun 100. Yılı olacak 2023 yılı içinde Türkiye’nin ilk yerli uçak koltuğunu üreterek, yolcularının konforunu artırmanın yanı sıra ülke imalatına yeni bir katkı sağlamak da var.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.