Loading

What the P*rpose? een inspiratiesessie

Het begrip 'purpose' wordt steeds urgenter voor organisaties. Wat is de waarde van een bedrijf voor ons als mens en samenleving? Niet winst gedreven, maar purpose gedreven is het nieuwe mission statement.

In het afgelopen jaar heb ik vele gesprekken gevoerd met mensen uit bedrijven en organisaties. Pioniers, directeuren, ondernemers, bestuurders, young professionals - mensen die vanuit een toegevoegde waarde willen werken. Gesproken met mensen-handen-uit-de-mouwen. Mensen met een onderwijshart, zorg, openbaar bestuur. Mensen die werken vanuit bezieling, met een bedoeling.

'Companies that understand the increasing emphasis of purpose in today’s professional landscape improve their ability to attract such employees and also their ability to retain them for longer periods of time.' - Reid Hoffman, Executive Chairman and co-founder LinkedIn in 'Purpose at Work'

‘Mijn ambitie is om als ondernemer positieve impact te maken, hoe kun je — soms vastgelopen — dingen veranderen? Waar kan een organisatie beter in worden? Welke maatschappelijke vragen kan ik helpen oplossen? Daar, en alleen daar wil ik warm voor lopen.’ - Han Hendriks, Kerkman Company

'Begrijp je dat de organisatie vooral om mensen draait? Zij maken de output, zij creëeren de omzet, zij organiseren de processen, zij verkopen de producten, zij zijn de organisatie. In 2018 en de jaren daarna zal dit extreem verlangd worden door medewerkers.' - Ron van Es in 'De grootste kunst in 2018'

Er is intussen veel onderzocht over de werking van 'purpose' binnen bedrijven en organisaties. En ik heb nogal wat gesprekken gevoerd met mensen in organisaties over purpose - die je trouwens hier kunt vinden.

Op basis van o.a. deze gesprekken heb ik nu een inspiratiesessie gecreëerd. Samen met organisaties kijk ik naar de belangrijkste eigen vragen over de eigen purpose. Doen we de goede dingen en doen we die dan goed?

Hoe vertaalt het idee 'purpose' zich in de producten en diensten? En draagt jouw product of dienst bij aan het welzijn van anderen? Heeft jouw organisatie een grotere betekenis dan alleen de organisatie zelf? Waar dan, hoe dan? Heeft jouw werk impact? Intern, maar ook bij klanten, patiënten, burgers, consumenten? Wat kan beter, moet beter? Wat is van echte waarde en wat draagt bij om jouw organisatie waardevoller te maken?

Aan de hand van inspirerende tools nemen we het hele idee van purpose door en eindigen met praktische handvaten voor de organisatie zelf. Belangrijk onderdeel van de inspiratiesessie is de 'Gele Stip'. In de films die ik maakte heb ik hem gebruikt zodat mensen zich uitgenodigd voelen hun verhaal te vertellen. Dat doe ik dan ook in de sessie. Samen bespreken we het idee van purpose. Met vele praktijk voorbeelden maken we de inspiratie sessie ook echt zichtbaar en hanteerbaar.

Daarnaast maak ik natuurlijk gebruik van andere uitdagende werkvormen om iedereen aan het woord te laten en mee te laten denken. Belangrijk is de eigen purpose van de organisatie (weer) helder te krijgen.

Ook is er mogelijkheid om voor - of achteraf een korte survey te gebruiken om de vragen of resultaten te bundelen.

De inspiratiesessie 'What the P*rpose?' duurt een dagdeel of een hele dag - al naar gelang de prangende vragen binnen de organisatie. De inspiratiesessie is elke keer weer actueel en to-the-point.

Ron van Es, schrijver, filmmaker, spreker bij Work and Purpose.

In september komt mijn boek 'Ertoe doen!' uit - over de cirkel van betekenisvol leven. Ik schrijf op dit moment aan het boek 'Start Now!' samen met Ralph Zebregs over betekenisvolle organisaties. En ben het media project 'De kant van het verhaal' (podcasts, meetings, boek, blogs, artikelen) gestart, samen met Kees Klomp, over betekenisvol leiderschap. Meer hier over weten?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.