Loading

Jak skutecznie motywować? Poradnik dla nauczycieli

Zanim zaczniesz lekcje:

1. Nawiąż pozytywny kontakt emocjonalny z uczniem

Budowanie atmosfery życzliwości to ważny element wspólnej pracy z uczniami – szczególne znaczenie ma to w przypadku uczniów ze znacznie obniżoną motywacją lub jej brakiem. Bez dobrej relacji nie uzyskamy motywacji.

2. Zastanów się, czy dla Ciebie to, czego uczysz i jak to robisz jest interesujące

Uczniowie bardzo uważnie obserwują nauczyciela. Jeżeli prowadząc zajęcia jesteś znużony, mówisz monotonnie i nie wykazujesz zainteresowania przekazywanymi informacjami, uczeń bardzo szybko się znudzi. Jak może go angażować to, co dla nauczyciela jest mało ciekawe?

3. Zwracaj uwagę na werbalny i pozawerbalny sposób komunikowania się z uczniem

Poprawa komunikacji z uczniem to usunięcie ważnej bariery w procesie uczenia się wpływającej na zaangażowanie ucznia.

4. Pamiętaj, że każdy potrzebuje doświadczyć sukcesu (na miarę swych możliwości)

Ważnym elementem wpływającym na podniesienie motywacji uczniów jest projektowanie sytuacji umożliwiających sukces każdemu uczniowi. W tym celu nauczyciel musi poznać ograniczenia, ale także możliwości i zainteresowania uczniów. Wykorzystując tę wiedzę, dostosowuje wymagania edukacyjne oraz metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

5. Kształtuj u ucznia poczucie własnej skuteczności

Warto pamiętać, że uczeń daje z siebie więcej w sytuacji zadaniowej, jeśli ma poczucie własnej skuteczności i własnych kompetencji. Uczniowie, którzy wysoko oceniają własną skuteczność, podchodzą do wyznaczonych zadań chętnie i wytrwale nad nimi pracują.

Podczas lekcji:

Opracowały: Beata Podlawska i Joanna Racka

Credits:

Created with an image by Peggy_Marco - "white male 3d model isolated"