Loading

Vivis sidste udvej Vægttab med nærvær og nydelse

Skrevet af Marianne Svensen Dupont, http://nlpcoachhypnose.com

At tabe sig kan føles som en ørkenvandring. Vejen kan være langvarig, kedsommelig og nogle gange virke håbløs. Men sådan var det ikke for Vivi!

Vivi fortæller "Da jeg skrev for at spørge om det, var det bare sådan lidt øhm, jeg havde slet ingen tanker omkring det, og vidste ikke om det kunne gøre en forskel på noget som helst – Det var bare noget jeg kastet op, som måske kunne være en løsning på mit vægtproblem."
"Jeg blev boostet, hver gang jeg kiggede på vægten, og samtidig synes jeg, det var en fed fornemmelse, at jeg helt automatisk lyttede til min krop."
"Generelt var det også svært for mine omgivelser, at jeg kom så nemt til mit vægttab, for det var svært for dem at forstå, at jeg bare spiste mindre og tabte mig, det var ikke til at begribe, at jeg ikke skulle kæmpe for vægttabet – så i starten var det svært for mine omgivelser at acceptere, at det kunne være så nemt for mig"

Ja, det har det, det har givet mig energi, mere selvtillid, og jeg accepterer mig selv mere nu, og så den tilfredshed det er, ved f.eks. at prøve tøj, og det ikke buler ud alle de forkerte steder.

Livsglæde er måske et stort ord, men jeg synes, det er fedt, det har givet mig et kick. Der er selvfølgelig andet i livet end kilo på kroppen, og det har faktisk kickstartet livsglæde, og givet mig et kæmpe boost.

Jeg har ikke lidt nogen afsavn, for jeg har spist det jeg har haft lyst til/ behov for. Jeg har sagtens kunne sidde og kigge på slikskålene, jeg dykker ikke så mange gange, men det er bare sådan det er, jeg tænker ikke over det.

Fordi det ikke er en kur, kan jeg tage et glas vin eller en irish coffee, hvis jeg har lyst. Jeg har ikke skulle sige nej til noget.
Created By
Marianne Svensen Dupont
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.