Loading

Hvorfor stemme KrF i Bergen? kommunevalget Bergen - 9. september 2019

Vi bygger Bergen for fremtiden

Kjære velger! KrF er annerledespartiet i sentrum av bergenspolitikken. Vi løfter de kristne verdiene: menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

I 2015 fikk KrF 6 prosent av stemmene. Det ga partiet fire representanter i bystyret, byrådsmakt og varaordfører. KrF trenger din stemme! På denne nettsiden kan du lese om våre ambisjoner for de fire neste årene.

Bruk hodet, hjertet og stemmen din! Godt valg
KrF har 3 viktige prioriteringer i Bergen

Fritidskortet på 5 000 kr

Bergen KrF går til valg på å innføre et fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år. KrF har fått gjennomslag for dette regjeringsforhandlingene, og staten skal bidra med 2 000 kr på et slikt kort. I Bergen vil KrF at kommunen skal bidra med 3 000 kr, slik at fritidskortet blir på totalt 5 000 kr. Et fritidskort er noe ulikt aktivitetskortet i Bergen. Fritidskortet er til organisert aktivitet for alle barn, mens aktivitetskortet kun treffer barn i lavinntektsfamiliene. Vi tror at fritidskortet sammen med aktivitetskortet være et reellt løft for barnefamiliene. Pengene følger barna og går for eksempel til å betale medlemskontingent i buekorpset, reise med fotballaget eller betale for turer med DNT-ung. På denne måten styrker KrF både frivilligheten og familiene, uten å styre dem.

Fjerne boligkøen for mennesker med utviklingshemming

Mange mennesker med utviklingshemming har ventet lenge i boligkø. Dette er en påkjenning for dem selv og familiemedlemmene deres. En av KrFs høyeste prioriteringer er å fjerne boligkøen for utviklingshemmede. Det er satt av penger til dette i investeringsplanen til kommunen, men gjennomføringen gjenstår – her er KrF garantisten.

Engangsstønad for gravide på 50 000 kr

Økonomien skal ikke være en stopper for å få barn, det kan den imidlertid være. Derfor ønsker vi å innføre en kommunal engangsstønad til gravide på 50 000 kr. Vi vet at dette treffer de som trenger det mest. Tiltaket kan føre til at flere velger å bære frem sitt barn, og at flere ønsker å få barn i Bergen. For de familiene dette gjelder, vil disse kronene bety enormt mye. Familien er det mest grunnleggende felleskapet i samfunnet, og KrF vil styrke familien. Vi ønsker å gi de valgfrihet, mulighet til å få barn selv om økonomien ikke er den beste. Derfor er kommunal engangsstønad for gravide uten opparbeidede rettigheter viktig.

10 gode grunner til å stemme KrF

 1. Søndagsfri: stengte butikker på søndagen
 2. Bybaneutbygging til Åsane og Spelhaugen
 3. Momsfritak på el-sykler
 4. Et Bergen fri for menneskehandel
 5. Gjennomføre ”Boligløftet Bergen”
 6. Starte ”Rask psykiske helsehjelp” for unge
 7. Kristen kulturarv som en byggestein for Bergen
 8. Bedre rammer for frivillig sektor
 9. Innføre kommunal engangsstønad for gravide
 10. En god og verdig alderdom

Våre toppkandidater

Foto: Ole Stain Jørgensen og Sondre Olsen

Inkluderende hverdag

KrF vil jobbe for:

 • å fjerne boligkøen for utviklingshemmede
 • å styrke ordningen med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
 • å legge til rette for karriereveier for mennesker med utviklingshemming

Grønn og bærekraftig by

KrF vil jobbe for:

 • å bygge Bybanen til Spelhaugen og Åsane
 • en mer rettferdig form for finansiering av infrastruktur enn dagens bompengeordning
 • å sikre et sammenhenngende og gjennomgående sykkelveinett
 • å fjerne moms på el-sykler

God barndom og verdig alderdom

KrF vil jobbe for:

 • økt grunnbemanning på sykehjemmene
 • å styrke aktivitetskortet
 • å innføre ”rask psykisk helsehjelp” for ungdom
 • å opprette kommunal engangsstønad for gravide
 • diakoner i alle menigheter

Håkon Pettersen

Byrådslederkandidat

KrF vil at alle barn i Bergen skal vokse opp i rammer preget av trygghet, frihet og mestring. En by som er god for barna er god for alle - og en god barndom varer hele livet.

Sakene jeg særlig vil kjempe for er:

 • å bygge Bybanen til Åsane og ny E39 mellom Klauvaneset og Vågsbotn
 • å tilrettelegge for startup-bedrifter og bærekraftig næringsliv
 • å få flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til Bergen
 • å legge til rette for et livssynsåpent samfunn hvor alle kan praktisere sin tro på en naturlig måte

Beate Husa

Ordførerkandidat

Jeg vil kjempe for:

 • å oppfylle boligløftet gjennom å fjerne boligkøen for personer med utviklingshemming innen 2023
 • å sikre diakoner i alle menigheter
 • kommunal engangsstønad for gravide
 • å øke grunnbemanningen på sykehjem

Credits:

Bilder: Colourbox og Adobe Stock. Foto av kandidater: Ole Stian Jørgensen og Sondre Olsen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.