Anna Carrió PORTFOLIO

Hola! Em dic Anna Carrió i sóc periodista. Més de 10 anys vinculada al món editorial m'han permès conèixer d'aprop el procés de producció d'una publicació. M'encanta el disseny gràfic i després d'un postgrau en disseny editorial, li dedico part del meu dia a dia. Treballar en un agència de comunicació m'ha donat ales per explorar tots els racons relacionats amb la comunicació.

A què em dedico?

  • Entrevistes i reportatges
  • Xarxes socials
  • Newsletters
  • Disseny web
  • Disseny publicacions
  • Notes de premsa
  • Logotips i documents corporatius

Formació

Sóc Llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull. Vaig estudiar un postgrau sobre Periodisme Digital a la Universitat Oberta de Catalunya i un postgrau de Disseny Editorial de Publicacions Periódiques a la BAU. Mai he deixat de formar-me! Un curs de Revistes Digitals, cursos sobre xarxes socials, sobre aplicacions i sobre assessorament en comunicació.

Publicacions

He escrit i escric sobre temes relacionats amb el motor, el cinema, l'enginyeria, l'aquitectura, el medi ambient, el sector immobiliari, l'empresa, fires i grans esdeveniments com Alimentaria en diverses capçaleres com Custom Machines, Custom Garage, HomeCine DVD, Cinevision, Fulls dels Enginyers, Construmática i El Periódico de Catalunya, entre d'altres.

Disseny web

Portfolis, webs corporatives i espais web promocionals creats amb Wordpress. Tinc experiència en disseny web i també puc oferir assessorament en continguts i creació dels textos necessaris.

Alguns dels projectes en els què he participat:

Disseny gràfic

El meu dia a dia es mou entre newsletters, revistes institucionals, catàlegs, memòries anuals, díptics, materials corporatius, creativitats per xarxes i tot allò que es pugui solucionar gràficament.

Anna carrió - anna.carrio@gmail.com - 685106650

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.