UPOZNAJTE bOKI-A VAŠEG NAJBOLJEG KOMŠIJU

Praznici su trenuci koje poklanjamo porodici, rodbini i prijateljima. Vreme u kom se posvećujemo jedni drugima, period zbližavanja među ljudima. Međutim, šta je sa komšijama? Na njih više i ne obraćamo mnogo pažnje, zar ne? Da li znate ko je bOKI?
bOKI je komšija koji živi u stanu pored vas, sa kojim progovorite tek po koju kulturnu reč, iako je on uvek veseo, nasmejana i raspoložen za mnogo više od tog običnog ''ćao'' i ''dobar dan.'' Ide nova godina, spremaju se iznenađenja dragim osobama, bOKI misli na vas...
Kao i u svim drugim situacijama, tako i sada, za vreme praznika, bOKI će biti džentlmen, pravi komšija kog vredi imati u svom susedstvu, i pokloniće nam nešto vredno – brže i funkcionalnije štampanje uz manju novčanu potrošnju. Dakle, vreme + novac. Samo da ne postidi rodbinu njihovih poklona

ilustracija popusta i konakt forma

Javite nam se i odaberite vaš popust i ne zaboravite da bOKI-u uputite jedno veliko :Hvala! I čik da vas vidimo kako ćete mu se sledeći put obratiti. E, tako!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.