Pangstart *.*

Trafikken har økt betraktelig inn til Melandsjøveien 510, bare siden mandag. Tid for rom er endelig i gang og først på plass er Stig Dyrvik med en godt tilpasset avfallshåndtering. Det gamle badet skal rives og litt etter litt vil det nye baderommet etter hvert se dagens lys. Elektrikerne er på plass, for her må først gjøres strøm og vannløst, før rivingen kan begynne.

- Vi kopler ned brytere og kontakter fra det gamle badet, og legger en ny kurs klar til å ta inn i det nye. Nå får badet bedre kapasitet også isolert sett, med en egen dedikert badekurs, sier Kristian Vedø fra Elektroteam og titter bort på lærlingen sin, Tonje ;

- Jeg har spikret kabel klar til det nye badet og gjort klar en helt ny kurs i skapet, sier Tonje Fagerbakk.

Inne i baderommet buldrer det kraftig i da det første kubeinet brutalt går inn i sponplatene. Det er Arnt Olav Kylling som står for rivingen, og bare få timer senere er det gamle baderommet tømt for både vegger, tak og gulv. Bare murgulvet er igjen og viser at det gamle badet også har gjort sin nytte. Det er tørt og fint både på gulv og i tak, og ikke spor etter fukt fra dusjing eller vannsprut. Toalettet er tatt ut og den gamle vanntilførselen skal også fjernes. Det er nå tid for rørleggeren.

Harald Sæther fra Sæther VVS skrur først på varmt vann i krana på badet, og lar den renne lenge. Det varme vannet gjør at Harald om kort tid, vil finne nøyaktig både vann-tilførsel og avløp. Dette med bruk av varmesøkende kamera, et såkalt FLIR. Kamera viser rommet på en skjerm , samt tegner inn det varme røret i bildet. Slik kan Harald se rett inn i vegger, gulv og tak, uten å måtte ødelegge en eneste planke.

- Et slikt kamera er gull verdt. Det gjør jobben lettere og er et fantastisk verktøy for oss å ha i verktøykassen. Spesielt på gamle bygg eller bygg som ikke har nøyaktige tegninger av røropplegget, legger Sæther til.

Følg med oss i neste oppdatering av TidForROm #BAD

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.