CREATIVE MEETINGS MARKNADSFÖRING

Event från fredagen den 27 januari som exempel på hur marknadsföring via LinkedIn och Instagram skulle kunna se ut

20 års jubileum på Vasateatern och Vinterträdgården med fantastiska Gina Dirawi, Kristian Luuk, Måns Zelmerlöv och Poplabbet. Vi gör kunden till hjälte! #creativemeetings

Bold innebär koppling till personens instagram/LinkedIn konto. 61000 unika besökare.

Företagsevent på Berns med underbara Harpo, Richard Herrey och bröderna, Claes Göran Hedenström och Annica Ljungbergs Rednex. Vi gör kunden till hjälte! #creativemeetings

Bold innebär koppling till personens instagram/LinkedIn konto. 1000 unika besökare.

Symposium på Scandic Continental med men många fantastiska talare för en god sak. Vi gör kunden till hjälte! #creativemeetings

Ingen sociala mediertäckning med hänsyn till LIF regler.

Created By
Jonas Bodin
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.