MEF KÜTÜPHANE BÜLTEN SAYI 16 NİSAN 2017

AYIN YAZARLARI

ANKOSLink 2017 Toplantısı Antalya'da Yapıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Muhammed Şahin toplantıya davetli konuşmacı olarak katıldı ve 500'den fazla katılımcının olduğu açılış oturumunda "Bilim-Teknolojide Türkiye ve Dünya" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

53. Kütüphane Haftası 28 Mart Salı günü "İntihalin Önlenmesi:Kütüphaneciler İçin Yeni Bir Rol" adlı panel, 31 Mart Cuma günü " Akademik Kütüphanelerde Sosyal Medya Çalışmaları: Sosyal Medya Politikası Çalıştayı" konulu çalıştay ve 1 Nisan Cumartesi günü yapılan atölye çalışması ile MEF Üniversitesi'nde kutlandı.

Credits:

Etkinlik içerikleri ve görselleri Timeoutİstanbu.coml, Biletix.com ve İstanbul.net.tr'den alınmıştır. Destekleri için teşekkür ederiz.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.