Loading

Eis Kanner ennerwee op Stuttgart Training, Visite a Match VfB Stuttgart - Frankfurt - Leschten UPDATE 19:25

Hei gidd Dir um laafenden gehal vum Trip op Stuttgart

Eise Buschauffer huet alles am Greff, well just net erkannt ginn, oder ass hien nach midd ?

Och eise Chauffer ass elo wackereg, wat esou e Kaffi awer bewirken kann.

A midd sinn se och nach

On the road

Kaffispaus, et ass erëm alles gudd organiséiert.

A mir sinn gudd ukomm.

Elo geet et ob den Training.

Mëttegiessen mat dem Trainerstaff VfB Stuttgart

Mëttegiessen

Visite vum Stadion - De Presseraum

Jongen ob de Reserve, wou sinn dei 11 déi spillen?

Training auf dem VfB Stuttgart Gelände, da wo die Profis trainieren.

Museum

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 20:30 den 2.11.2018

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 0 - 3

Midd sinn se, oder och net

Kaffi an dann geet et zeréck op Brouch.

Shopping zu Stuttgart.

Nach bëssen shoppen an dann op den Buss waarden.

Prett fir zeréck op Brouch

Den FC Brouch hat een Trip op Stuttgart organiséiert. Kanner aus de Entente Brouch-Béiwen waren mat an déi hunn e fantastesche Weekend erlieft.
Merci den Traineren, Betreier, Elteren an dem Buschauffer déi eis Kanner betreit hunn.

Mir sinn erëm gudd Heiheem ukomm

Credits:

©FC Brouch / Manou Petry, Tom Schaus, Dan Schmitz, Jean-Marie Schmit, Jerry Weber, Jerry Eisenbarth, Marc Cler, Mike Nehrenhausen 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.