MATALAN KYNNYKSEN RYHMÄ, miehet ja naiset HAAPAVESI, VIRTAAMO, TÄHTELÄNKUJA 4

01080440 Matalan kynnyksen ryhmä ke 1.2. - 12.4.2017 klo 14.00 - 15.00. Opettajana Katja Klemettilä. Kurssin hinta 22 €.

Suunnittelemme sisällön yhdessä ryhmän toiveiden mukaan. Mukavaa liikuntaa, musiikki mukana. Ensimmäisellä kerralla venyttelemme. Ota omat jumppamatot mukaan sekä sisäliikuntavarusteet. Ryhmä sopii juuri sinulle, jos liikunta on unohtunut vuosiksi, taikka ei ole oikein alkanutkaan, painoa on päässyt kertymään ja aloittaminen tuntuu vaikealta! Ohjaajana on fysioterapeutti, aikuisliikunnan ohjaaja.

Ilmoittaudu 26.1. mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai 044 7591 999.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.