Sırlı Bitkiler Sırlı Bitkiler Macunu Sipariş Sitesi www.sirli-bitkiler.com

Evliya Çelebi’nin aktardığına göre 1650’ li yıllar da İstanbul’da 300 macun dükkanı bulunmakta idi. "Sırlı bitkiler" veya bir diğer adı Osmanlı macunu çeşitli karışımlar ile elde edilir.

Osmanlı yönetim merkezi olan Topkapı sarayı arşivlerinden elde edilen tarife göre Padişah macunu için şunlar yazılıdır. “ İş bu macun, padişah hazinesinden çıkmıştır ki Ortadoğu ve Fars ittifakla Sultan Mehmet Han Hazretlerine terkip edip yapmışlardır. “

20 DEN FAZLA

SIRLI BİTKİ

KARIŞIMIDoğal ve hormonsuz özellikle tamamen dağ bitkileri seçilerek hazırlanan özel bir karışımdır.

Önerilen doz günde 2 kaşıktır.

Alışverişin en kolay kapıda ödeme kolaylığını kullanarak hemen sipariş formu doldurabilirsiniz.

Hem kadınlar hem de erkekler kullanabilir.

Kargo şirketi ile kapınıza kadar ulaştırılır ve teslimat anında ürün ücretini adresinizde ödeyebilirsiniz.

Sırlı Bitkiler Macunu Sipariş Vermek İçin www.sirli-bitkiler.com adresini ziyaret edin.

Sırlı Bitkiler Macun Sİparişi sadece ve sadece http://www.sirli-bitkiler.com adresinde satılmaktadır.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.