Vinhomes nguyễn trãi có cách thanh toán như nào

Chính sách thanh toán

chính sách thanh toán là chìa khóa cho sự thành công của thương hiệu Vinhomes. Tùy thuộc vào đầu tư có chính sách ưu đãi khác nhau, nhưng hầu hết có khi mua căn hộ dự án thanh toán tiền nhà Vinhomes sẽ được chia thành bảy đợt.

Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 6 mỗi khoản thanh toán phiên 10% số căn hộ.

Giai đoạn 7 hoàn thành việc thanh toán giao dịch, mua bán căn hộ.

Thời gian để Vinhomes Smart City sẽ chính thức mở bán, vì vậy chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các khu vực cụ thể của căn hộ và giá cả đối với những người có ý định mua căn hộ ở đây.

chính sách hỗ trợ

Khẳng định sẽ không bao giờ tiến bộ chậm xây dựng, Vinhomes sẽ không cho phép bạn xuống khi quyết định mua căn hộ tại dự án Thành phố thông minh Vinhomes Nguyễn Trãi. Đối với những người muốn mua nhưng có thể chưa đủ điều kiện về tài chính, sẽ có những chính sách hỗ trợ Vinhomes giúp khách hàng có được căn hộ mơ ước.

Thời gian kéo dài của khoản vay. Với các dự án trước đó là Vinhomes Times City, khách hàng nhận được mức hỗ trợ tối đa là 25 năm trả nợ.

Số tiền cho vay: Khách hàng mua chung cư Vinhomes nguyễn trãi sẽ được vay với số tiền 75% -85% giá trị căn hộ. Tuy nhiên nếu bạn muốn nhận được khoản vay này, bạn cần phải có bằng chứng đầy đủ các điều kiện thanh toán đầy đủ của mình cụ thể với các điều khoản quy định trong hợp đồng.

hỗ trợ ngân hàng: Hiện nay có rất nhiều ngân hàng kết hợp với Vinhomes sẽ hỗ trợ bạn trong việc thanh toán thuận tiện và thanh toán dễ dàng hơn. dự án Vinhomes Smart City sẽ có thông báo cụ thể đến sớm.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.