Loading

Nieuwsbrief de Es 24 mei 2019

33

Op het moment van schrijven is het nog welgeteld 33 dagen tot aan de zomervakantie. Een teken dat schooljaar 18/19 bijna ten einde is. Net als andere jaren is de komende periode ook een periode met een overvolle agenda: De schoolfotograaf, schoolreisjes, de avondvierdaagse, een pleinfeest en de musical van groep 8 zijn slechts enkele zaken die nog gepland staan. In deze nieuwsbrief krijgt u hier alle informatie over.

Achter de schermen zijn we druk bezig met schooljaar 19/20

Achter de schermen zijn we ondertussen ook al druk bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar. In de studieweek van juni spreken we met het team de formatie, de groepsindeling en het jaarrooster met door. Alle leerlingen zijn deze week vrij om even op adem te komen voor de laatste periode tot de zomervakantie.

33

33... Dit is tevens het aantal kleuters dat volgend jaar groep 1 gaat vormen. Waar de prognoses in eerste instantie lieten zien dat we fors zouden dalen qua leerlingaantal (omdat er 40 kinderen uit groep 8 onze school verlaten), moeten we echter vaststellen dat we maar liefst 33 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op de Es. Iets waar we bijzonder trots op zijn, maar die ons op voorhand ook al de nodige hoofdbrekens hebben bezorgd. Want; waar laten we al deze leerlingen? Afgelopen week hebben we echter besloten om komend schooljaar met een groep 1a en een groep 1b te starten. Op de Es vinden we het namelijk belangrijk dat met name de jongste leerlingen zich in kleine groepen kunnen ontwikkelen. Ouders van deze leerlingen zijn hier deze week middels een brief over geïnformeerd en uitgenodigd voor een ouderavond op 24 juni.

In de periode na de studieweek zullen we alle ouders informeren over de groepsindeling en de planning van het nieuwe schooljaar.

Voor nu wensen we u een heel goed weekend toe!

Robbert Flim / Roel Roelofs.

In deze nieuwsbrief de volgende Onderwerpen:

  • Schoolfotograaf
  • Schoonmaakavond woe 10 juli
  • Pleinfeest vrijdag 5 juli
  • Steentje bijdragen
  • Locatie musical groep 8
  • Schoolreizen
  • Avond4Daagse
  • IJs / foodtruck
  • Feestoverblijf

Alle (nieuwe) data vindt u vanzelfsprekend in de jaarkalender op de website en in de app.

De schoolfotograaf komt!

De schoolfotograaf komt!

Maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni

Op de Es hebben we jarenlang met dezelfde aanbieder van schoolfoto's gewerkt. Dit jaar kiezen we voor een andere schoolfotograaf, te weten www.leukeschoolfotografie.nl. Een andere schoolfotograaf betekent ook een ander soort schoolfoto's en een andere werkwijze. Waar de vorige aanbieder alle foto's op één dag maakte, spreidt 'leukeschoolfotografie' alles over meerdere dagen uit, omdat ze per leerling en per groep meer tijd inplannen. Dit hopen we terug te zien in de foto's.

Onder de button hieronder leest u alle informatie. Hierin staat welke groep wanneer individueel aan de beurt is en wanneer de groepsfoto gemaakt wordt. Hierin ook de werkwijze en wat kinderen aan zouden kunnen en wat juist niet. Wilt u deze goed doorlezen?

Voor een impressie van het werk van de schoolfotograaf, zie de button hieronder.

Schoonmaak-avond

Het klinkt als een wasmiddelreclame, maar we vinden het wel: 'Wat mooi is, moet mooi blijven!'

Na een jaar intensief gebruik van onze prachtige school willen we het nieuwe schooljaar graag weer schoon beginnen. Op woensdagavond 10 juli houden we daarom een schoonmaakavond, zodat een dag later alle leerlingen in een schone school aan het nieuwe schooljaar, in hun nieuwe lokaal en wellicht met hun nieuwe leerkracht kunnen beginnen.

vaders en moeders welkom!

We kunnen uiteraard niemand verplichten, maar doen wel een dringend beroep op u om te komen helpen! Daarnaast zijn er ook nog enkele kleine klusjes die moeten gebeuren, dus ook vaders zijn van harte welkom!

Mocht u kunnen / willen helpen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

"Vele handen....

Deze avond start om 19.00u en om 20.00u drinken we met elkaar een kop koffie of thee.

....maken licht werk"

5 juli: Pleinfeest

Samen met het team organiseert de Ouderraad van de Es op vrijdag 5 juli van 17.00u - 19.00u een pleinfeest! Er is muziek, eten en drinken, een kleedjesmarkt en zelfs een loterij.

U komt toch ook?

In de bijlage alle informatie over dit pleinfeest.

Wilt u een steentje bijdragen?

Stenen gezocht!

Duikelen, tikkertje, voetballen, boompje klimmen, banjeren door het groen, schommelen, springen van stapsteen op stapsteen... het kan allemaal op ons prachtige plein! Onder een aantal leerlingen is echter de waterpomp, het maken van dammen, deze vervolgens doorbreken en zorgen voor een omleiding het meest populair. Tot op heden doen ze dit nog met stokken, takken en alles wat ze maar kunnen vinden op het het plein. Het ontbreekt echter nog aan stenen... We zijn daarom op zoek naar ouders die letterlijk een steentje willen bijdragen. Hebt u thuis nog grote en/of kleine keien liggen die onze leerlingen mogen gebruiken bij het maken van dammetjes, wilt u die dan in de wadi bij de pomp leggen? De 'dam-bouwers' zullen u zeer dankbaar zijn!

'Het speelgedrag verandert'

Zo nu en dan horen we wel eens dat kinderen vies thuiskomen na een schooldag. We doen er uiteraard zo veel mogelijk aan om de handen te wassen, de voeten te vegen en de viezigheid buiten de deur te houden. We ontkomen er echter niet aan dat er soms een vlek in een broek zit of een zwarte veeg op het gezicht. Het is in ieder geval een teken dat er wèl ontzettend lekker gespeeld is. Het zijn ook vaak deze kinderen die vragen of de pauze niet wat langer mag duren... We krijgen echter ook te horen dat het speelgedrag van kinderen verandert. Kinderen spelen thuis meer buiten, maar spelen ook daadwerkelijk anders (gevarieerder, boompje klimmen, enz). Uiteraard geldt dit niet voor elk kind, maar het is wel leuk om te horen.

Het is in ieder geval een teken dat er ontzettend lekker gespeeld is!

Prachtige locatie musical groep 8!

Openluchttheater

'Waar houden we dit jaar onze musical?' Een vraag van de leerkrachten van groep 8. Nu we niet meer beschikken over de zaal en het podium van de Blenke, moesten we nadenken over een nieuwe locatie. En die hebben we gevonden! Zaterdagavond waren Roel, Robbert en Nils bij een voorstelling van 'Absolutely Floyd' in het Openluchttheater. Iin de pauze hadden we het over de locatie en dat dit toch wel een prachtie plek zou zijn voor de musical. Dit hebben we dus maar afgelopen week geregeld: Dit jaar voert groep 8 de musical op in het Openluchttheater in het Doktersbos. Een prachtige en sfeervolle locatie die ook nog grotendeels overkapt is.

Op maandag 8 juli 's ochtends voor alle leerlingen van school en 's avonds voor (groot)ouders. Nadere informatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.

schoolreis-info

Schoolreizen 2019:

Maandag 1 juli

Op maandag 1 juli gaan de kinderen van de instroomgroep tot en met groep 7 op schoolreis. De bussen vertrekken 's ochtends allemaal vanaf de Hofmansweide en zullen hier ook weer terugkeren.

Groep i/1/2 gaat naar de Flierefluiter, de grootste speeltuin van Overijssel. Ze vertrekken om 09.00u en zijn om 15.00u weer terug.

Groep 3 en 4 gaan naar attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. Een overzichtelijk park met een verkeerstuin, draaimolens, glijbanen, achtbanen en speeltuinen. Ze vertrekken om 08.45u en zijn om 16.00u terug bij de Hofmansweide.

Groep 5/6/7 heeft SEC Survival als bestemming. Samen met een outdoorbegeleider gaan ze uitdagingen aan op hindernisbanen, een klimwand, junglebrug, waterswing en andere onderdelen. Elke leerling zal op zijn eigen niveau uitgedaagd worden. Een leuk en actief schoolreisje! De vertrektijd is 08.00u en de verwachte terugkomst is 16.00u.

Alle praktische informatie omtrent de schoolreizen ontvangt u te zijner tijd van de groepsleerkrachten.

18 - 21 juni

Avondvierdaagse

Aankomende maandag is het echt de allerlaatste dag dat leerlingen zich kunnen opgeven voor de avondvierdaagse. Het opgavestrookje is al in papieren versie meegegeven. Hieronder nogmaals alle informatie.

Daan en Floor winnen ijs!

Daan en Floor hebben ijs gewonnen voor de hele school!

Tijdens het pleinfeest op vrijdag 5 juli staat er dankzij Daan en Floor Raamsman een IJs-foodtruck op het schoolplein.... en alle kinderen (ook broertjes en zusje) kunnen hier een gratis ijsje ophalen. Daan en Floor hebben namelijk meegedaan aan een wedstrijd van Roetgerink en kwamen als winnaars uit de bus! Ook al hebben we nog geen ijsje gehad; nu al ontzettend bedankt!

Alle leerlingen krijgen voor het pleinfeest een bonnetje waar ze een ijsje voor kunnen ophalen bij de foodtruck. Ook voor broertjes en zusjes zal er een bonnetje zijn. Dit bonnetje kunt u in de week voor het pleinfeest ophalen bij Robbert Flim.

Bericht van de TSO:

Nog meer goed nieuws....

Feestoverblijf!!

Donderdag 4 juli

De TSO ouders hebben voor iedereen, dus ook voor de kinderen die nooit overblijven, een speciale FEEST OVERBLIJF geregeld. Je hoeft op deze dag geen eten en drinken mee te nemen, want daar zorgen de TSO-ouders voor! Ook hoef je niet te betalen.

Als je niet komt dan graag afmelden. Via mail: overblijf@es-ikt.nl

Speciale diëten/allergieën graag melden via de mail: overblijf@es-ikt.nl

We hopen dat iedereen er bij kan zijn!

Groetjes van de TSO-ouders.

Abby, Carla, Dinie, Hanneke, Jolanda, José, Josefien, Linda, Louisette, Maïda, Patricia, Rita en Yvonne

Credits:

Created with images by TeroVesalainen - "photography dslr camera" • Heather Ford - "untitled image" • macdeedle - "school bus bus vehicle" • Adi Goldstein - "untitled image" • Chris Lawton - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.