Bas Beerens Marketing en reclame

Bas Beerens heeft de LOEY Award gewonnen!

=======================================

Bas Beerens Bedrijven

WeTransfer is een bedrijf dat je meer foto`s / video`s met de mail kan versturen. Normaal kan je maar drie of twee foto`s / video`s versturen maar met deze app kan je er meer versturen.

Oy is een reclame bureau hun maken reclame`s Voor Nike / Sonos en nog meer.

WeMarket op WeMarket kunnen bedrijven spullen kopen / verkopen dus Nike heb schoenen over dan kunnen andere bedrijven die weer kopen.

=======================================

WeTransfer Website / Google Maps

=======================================

Oy Website / Google Maps

=======================================

WeMarket Website / Google Maps

=======================================

Created By Thom Hof

Created By
Thom Hof
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.