Loading

Yabancılar oturma izni sağlık sigortası Health insurance foreigners in Antalya

Yatarak Tedavi:Limitsiz.ödemeli

Ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavilerde, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, yatak–yemek, refakatçi, her türlü tıbbi malzeme, ilaç, hastalık ve komplikasyonlarınızın tedavisinde, zorunlu ve diğer hizmetlere ait yoğun bakım – yatarak tedavi giderleri teminatımız altında!

Hastane Oda - Yemek:

Ameliyat ve yoğun bakım sonrasında gerekli olan fizik tedavi masraflarınız güvencemiz altında!

Yoğun Bakım:

Yoğun bakım ünitesinde gerçekleşen tedavi giderleriniz teminatımız altında!

Ayakta Teşhis Tedavi:

Hastanede yatış gerektirmeyen tanı ve tedavilerde; doktor muayenesi, ilaç – aşı, her türlü laboratuvar tetkikleri, röntgen, fizik tedavi – rehabilitasyon, ileri tanı yöntemleri ile hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ileri tanı yöntemleri ve tıbbi gözlem - tedavi giderleri poliçenizde belirtilen yıllık limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde teminatımız altında!

Yardımcı Tıbbi Malzeme:

Sigorta süresi boyunca meydana gelen kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavilerde, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan taşınabilir ve kişiye özel; atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, işitme cihazından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler sigortada belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dâhilinde teminatımız altında! *Yardımcı tıbbi malzeme teminatı, ayakta tedavi teminatı limitinden düşülerek karşılanır.

Yurtiçi Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık:

Hayati tehlike gösteren ani durumlarda Groupama yanınızda! Yerinde müdahale, hastane nakli gibi Acil Yardım Hizmetleri* korumamız altında! *Sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı’nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmetini karşılar.

Kemotrapi, radyoterapi, diyaliz:

Kritik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti) teminatımız altında!

340 doğrudan hastaneye ödemeli anlaşmalı sağlık kurumlar

ihtiyacınıza göre 1 veya 2 yılLIk poliçe fırsatlarından dilediğinizi seçin, sağlığınızı koruma altına alın.

Türk veya Yabancı Kredi Kartıyla Ödeme Seçeneği

Foreigners In Turkey (FIT) Sağlık Sigortası’nda ödemelerinizi, Türk veya yabancı kredi kartıyla yapabilirsiniz.

65 Yaşına Kadar Sigortalanma İmkânı

Foreigners In Turkey (FIT) Sağlık Sigortası ile 65 yaşına kadar sigortalanma imkânına sahip olabilirsiniz.
Manavgat şube
Created By
Desing By Windsör
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.