Loading

Ontbijt 2017 Club 250 - Ouderraad Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat

Voor de vrijwilligers was het een klein beetje vroeg om op een zondag ergens verse fruitsalade te maken. Gelukkig hadden anderen geholpen om de dag ervoor al een groot deel klaar te zetten.

Om 8u was alles klaar: er was koffie (al dan niet sterk), pistolets en beleg. Er was ook yoghurt met kersen of aardbeien. We zijn in ieder geval tevreden want we hadden eens van alles voldoende. Dankjewel voor jullie aanwezigheid (het was gezellig) en vooral dankjewel alle vrijwilligers om te helpen klaar zetten en ervoor te zorgen dat alles op wieltjes liep.

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.