Tid til søm arbeidspraksis hos kirkens bymisjon

- Om man har utfordringer i livet og blir kastet fra sted til sted blir man ikke friskere. Jeg bruker lang tid på å bli trygg. Dette har det blitt tatt hensyn til på tekstilverkstedet. Det er mange som sliter med angst og depresjoner, og har problemer med å komme seg ut og ha en meningsfylt hverdag. Da er det godt at det finnes steder som dette, hvor man selv kan være med å avgjøre og tilrettelegge hvilke utfordringer og oppgaver som er store eller krevende nok.

Tekstilverkstedet holder til i Kong Oscarsgate 7. Foto: Eli May Huang Nesse

Mona startet i arbeidspraksis på tekstilverkstedet til Kirkens Bymisjon mai 2016. Etter å ha vært en del i behandling ville NAV ha henne ut i tiltak. Hun fikk anbefalt tekstilverkstedet etter å ha oppgitt søm og kreative kunstformer som interesse.

- For meg er det stor nok utfordring å møte hver dag, øve på å møte presis og holde ut hele arbeidsdagen. Bare det å prøve på det hver eneste dag er en seier i seg selv.

Mona har produsert en rekke plagg i løpet av hennes tid på tekstilverkstedet. Det første plagget hun lagde, en barnekjole, ga hun til sin niese. Etter det har det vært gensere, leggvarmere og poncho. En av genserne ble gitt i gave til generalsekretæren til Kirkens Bymisjon, i anledning hennes 50-års dag.

Her er en svært fornøyd generalsekretær med sin nye genser.

Bård Aulin er leder for arbeidspraksis i Kirkens Bymisjon, og understreker betydningen av tid i Mona sin historie.

Bård Aulin med en av genserne Mona har laget.

- Mona har jobbet beinhardt med seg selv gjennom mange måneder, og på denne tiden har hun fordoblet sin arbeidstid her. Fremdriften er et resultat av en plan Mona selv har utarbeidet, der hun har gitt seg selv utfordringer som vi drøfter sammen.

Mona har fremdeles veldig variert dagsform. Men det at hun har fått så god tid til å bli trygg her, at hun vet hvilke ansikter som møter henne, at hun er respektert og akseptert som hun er, hjelper veldig. I dag våger hun å tenke litt lenger frem enn det som var mulig da hun begynte sin praksisperiode.

- Jeg tenker ikke så langt fram når det gjelder arbeidsutsikter. Men jeg har begynt på bachelor i kunsthistorie. Nå tenker jeg det er mulig å fullføre den.

Alt har sin tid. For Mona har tid vært avgjørende for at det er godt å være på tekstilverkstedet.

De flotte plaggene som både Mona og andre på tekstilverkstedet har produsert er til salgs. Dette er plagg som hver og en har en historie. På facebook kan du ta kontakt med verkstedet, og også se flere av plaggene.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.