Loading

Met zen beginnen Zazen in kennemerland

Het doel van zen is niet perse om je ‘helemaal zen’ te gaan voelen. Maar dat mag natuurlijk wel! Waar gaat zen wel over? Zenmedatie gaat over aanwezig zijn bij wat er is. Aanwezig bij wat je ziet, hoort en voelt. Voortdurend zijn we bezig met het halen van grote en kleine toekomstige doelen. Van op tijd zijn op het werk tot diploma’s halen, afwassen en afspreken met vrienden. Daarbij hebben we ook nog voortdurend de afleiding van onze smartphone. ‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans.’*) Herken je dit?

Er is niets mis met plannen, maar we identificeren ons vaak wel erg met de uitkomst ervan. Er is ook niks mis met afwassen, maar het kan ook met aandacht. Aandacht verandert alles. Zenmeditatie is ook open zijn voor wat zich nu aandient. Zo kan zen misschien helpen om je spontaan te laten raken door wat er is. Door het geluid van de wind in de bomen of je handen in het afwaswater. Zonder tussenkomst van een smartphone of een verhaal in je hoofd. Hoe wonderlijk is dit ‘gewone’ leven!

In de bijeenkomsten onderzoeken we wat zen is, waar het vandaan komt, de rijkdom aan verhalen en vooral hoe je het kunt beoefenen. Je wordt uitgenodigd te ‘zitten’ (zazen). Om aandacht te hebben voor je adem en te ervaren wat dat doet. We zitten samen in stilte, afgewisseld met loopmeditatie.

Ben je benieuwd of zen iets voor jou kan betekenen? Kom dan eens langs, je bent van harte welkom!

Met Bernard Doryu Faber. ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in zen. Twaalf jaar geleden begon ik serieus met de praktijk van zazen. Mijn leraar is Gretha Myoshin Aerts.’ Zie: Myoshinzen.nl

*) John Lennon. Uit de song ‘Beautiful Boy’ op het album Double Fantasy, 1980

  • Zenmeditatie ‘Beginnen met zen’
  • Datum: elke vrijdag van 20.00 – 21.30 vanaf 20 september
  • Plaats: Retraitecentrum de Cynham, Herenweg 270, 1934 BH Egmond aan den Hoef.
  • Vrijwillige bijdrage: € 5,00
  • Inlichtingen: Bernard Faber 06-47 09 89 50 / bgfaber@gmail.com

Credits:

Bernard Faber

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.