Loading

5de manche Coup de Wallonie HABAY LA NEUVE

Op zondag 16 september was het de laatste manche van de Coup de Wallonie in Habay La Neuve.

Voor de meeste rijders is dit de verste verplaatsing op Belgische bodem. De allerlaatste wedstrijd van het seizoen vindt op 28 oktober op hetzelfde parcours plaats.

Er namen in totaal 235 rijders deel aan de wedstrijd. Dennenteam Keerbergen was vertegenwoordigd met 8 rijders.

Het is toch wel weer zeer sterk om met 7 finaleplaatsen naar huis te gaan.

De wedstrijd van Gillian De Kerf eindigde in de halve finale.

Onze finalisten waren:

  • Niel Wargé (boys 5-6): 3de
  • Tibe Torfs (boys 5-6): 5de
  • Lander Janssens (boys 7): 2de
  • Lian Jorge (boys 7): 5de
  • Rémi Vankerpel (boys 8): 3de
  • Jolien Janssens (girls 9-10): 6de
  • Jelle Van Loo (boys 15-16): 7de

Het podium in Habay was toch vernieuwend.

Dit is misschien ook een idee voor onze club.

Zo weet elke finalist waar hij/zij moet gaan staan tijdens de huldiging.

Iedereen staat dan op ook op een schavotje, gewoonweg een topidee!

De volgende wedstrijd wordt volgende week zondag georganiseerd door onze club.

Onze rijders gaan op vrijdag eerst nog strijden op het clubkampioenschap. Op zondag zullen zij met trots ook onze kleuren verdedigen.

Dus aan alle rijders en supporters, welkom in Keerbergen!

© Stijn Weyns

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.