Loading

cineseat Theatre - Kino.Hjemme.

CineSeat Theatre er en genuin kinostol, produsert med full kommersiell kvalitetsgrad.
Leveres i enten sort eller rød topp kvalitets microfiber stoff, som i tillegg er behandlet med TextileShield for maksimal beskyttelse!
Installasjonen er kjapp og superenkel!
Stolene leveres i full Britisk Standard brannhemmende utførelse på både stoff og skum - perfekt for installasjon i oljerigger og andre offentlige steder der brannhemmende utførelse er et krav!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.