Loading

Historien om JÄRVSÖRÅDET DEL 1. FÖLJ MED PÅ EN RESA MED BÖRJAN 1982 DÅ BYBORNA TOG SAKEN I EGNA HÄNDER OCH GJORDE JÄRVSÖ TILL VAD DET ÄR IDAG - EN AV SVERIGES MEST INARBETADE TURISTDESTINATIONER.

Året är 1982. I samhället Järvsö i Ljusdals kommun börjar några visionärer i Järvsö Rotary Club forma idén om ett gemensamt Järvsö. De hade egna idéer kring bygdens framtid. Med vikande befolkningsmängd, arbetslöshet och ljumt intresse från kommunen bestämmer de sig för att själva ta Järvsö in i framtiden.

Efter förankring med såväl företagare, föreningar som LRF-ortens banker och hotell bjuds kommun och länsstyrelse in till möte. Alla parter gillar idén kring Järvsölyftet. Sagt och gjort. Föreningen Järvsölyftet startas. Samtidigt arbetar bygderådet i byn med sina utvecklingsplaner, sida vid sida med Järvsölyftet.

Dessa två föreningar är startskottet till vad som ska bli en milstolpe i såväl Järvsös som hela Hälsinglands nutida historia. En turistdestination utvecklad av bybor, för bybor och de som vill besöka bygden och förhoppningsvis stanna.

BYTER NAMN

25 år senare tas ett omtag och den ideella föreningen JärvsöRådet bildas. Byborna tittar på hur en kommun är uppbyggd och bygger sitt råd likadant.

Samtidigt sätter rotaryklubben upp en tavla i byns möteslokal där allas idéer om byns framtid får plats.

Tavlan finns kvar än i dag, över 30 år senare är den fortfarande ett rättesnöre för Järvsös utveckling. Ett minne och en påminnelse.

ETT RÅD UPPBYGGT LIKT EN KOMMUN

En kommun har ett kommunfullmäktige som hos JärvsöRådet idag kallas Idéforum.

En kommun har under fullmäktige en kommunstyrelse som i JärvsöRådet kallas Styrelsen JärvsöRådet.

Under en kommunstyrelse finns nämnder/utskott som ska underlätta kommunstyrelsens arbete. I Järvsö kallas det Arbetsgrupper...

NÄSTA AVSNITT

I del 2 av 3 får ni veta hur JärvsöRådet jobbar idag. Hur de arbetar med att få alla delaktiga, deras aktiviteter, idéer och samarbeten som ger mervärde till Järvsö, hela kommunen och även landskapet. Hur det jobbar med allas olika viljor och visioner mot ett gemensamt mål.