Koor Zeur Niet Door Bas ter Stege

VOORONDERZOEK

Geïnspireerd door Annie M.G. Schimdt had John ter Weyden in 2010 Koor Zeur niet opgericht. 7 jaar later, telt het koor 30 leden. Er zijn 3 stemgroepen: sopranen, mezzo en alten. Dit koor straalt gezelligheid, liefde, enthousiasme en openheid uit. Deze thema’s zijn meegenomen in het proces bij het maken van de schetsen voor het logo voor Koor Zeur Niet.

Annie M.G. Schmidt
Leden van Koor Zeur Niet

SCHETSEN

GEKOZEN SCHETS

Passie voor muziek, openhartigheid, en gezelligheid zijn thema’s die mee zijn genomen bij het maken van de schetsen. Hierbij is rekening gehouden om de schetsen zo minimalistisch en modern mogelijk te houden.

TYPOGRAFISCH SCHEMA

Zoals in de schets te zien is, wordt de tekst verwerkt in het symbool, daarom is er gekozen voor een geschreven handschrift.

typografisch schema

Uit deze selectie is er gekozen voor het lettertype: Brush Script Std.

UITGEWERKte SCHETS

Openhartigheid, gezelligheid, en passie voor muziek zijn teruggekomen in de uitwerking van dit logo. Het doel was om deze thema’s op een subtiele en eenvoudige manier terug te laten komen, en dat is gelukt. Er is gekozen voor een hart, met daar middenin de naam van het koor, verbonden door muziek.

Created By
Bas ter Stege
Appreciate

Credits:

Door Bas ter Stege

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.