Musikparlamentet inviterer til debat og koncert! Har brugen af gratis arbejdskraft taget overhånd i kulturmiljøet?

frivillighed)

Jakob Kwederis (Chef DIT:KBH)

Thomas Noppen (Stifter af og ansvarshavende redaktør på Netudgaven) modererer debatten.

Frivillighed til debat: kulturel eller økonomisk kapital?

Frivilligheden blomstrer, og mange ildsjæle bruger mange timer i kulturens tegn på mudrede

marker, dunkle spillesteder og i små kontorfællesskaber både i den gode sags tjeneste og for at få

et godt CV for at komme i betragtning til drømmejobbet. Men samtidig sikrer frivilligt arbejde en del

af kulturbranchens overlevelse: Uden frivillighed og praktikker vil det blive dyrt for forbrugerne at

opleve kultur og umuligt for spillesteder, pladeselskaber og festivaler at løbe rundt finansielt.

Midt i kampen om at leve op til forventninger til kompetencer for de frivillige og om økonomisk

overskud for virksomheder må vi stoppe op og stille os selv spørgsmålet om, hvorvidt det er en

holdbar måde at præsentere kultur på?

Skal kunst- og kulturorganisationer i højere grad løbe rundt som forretninger og måles på deres

økonomiske værdi? Og i så fald, hvordan skal denne værdi sammenlignes med andre dele af den

offentlige sektor, når der eksempelvis skal uddeles støttekroner? Skal frivillige og praktikanter på

barrikaderne, eller skal man satse på et holdningsskifte blandt virksomheder og kulturelle? Kort sagt:

Hvor går grænsen for mængden af arbejde som civilsamfundet skal løfte for at holde musik- og

kulturlivet i gang?

Efter debatten vil der være en akustisk koncert med Guldimund præsenteret af øvelokaleforeningen

RMK – Rytmisk Musik København. Guldimund har senest udgivet singlen “Øjne der

skriger”, som Soundvenue omtaler som en "veludført komposition når poetiske ord forenes med

klimprende rock i en nærværende og tumlende dynamik."

Onsdag d. 22 februar kl. 18

Analog Bar, Rådhusstræde 13, 1466 København

Debat: 19:00 – Guldimund: 20:30

Entré: gratis

Alle interesserede er velkomne til at komme og deltage i debatten og høre koncerten.

overhånd i kulturmiljøet?

– debat i Huset-KBH om frivillighed efterfulgt af koncert med Guldimund

Musikparlamentet og DIT:KBH inviterer til gratis debat om frivillighed og koncert med danske

Guldimund onsdag d. 22. februar på Analog Bar i Huset-KBH. Aftenen begynder med en debat kl.

19 om, hvorvidt brugen af frivillige har taget overhånd og er blevet en for god forretningsmodel i

kulturmiljøet. Til at diskutere kulturpolitik og frivillighed har Musikparlamentet inviteret et stærkt

panel bestående af:

Anker Brink Lund (Professor ved Center for civilsamfund, Copenhagen Business School)

Line Rosenvinge (mag.art i kunsthistorie, journalist og debattør)

Rasmus Nordqvist (Kultur- og medieordfører, Alternativet)

Dorte Hartmann (Fhv. formand og grundlægger af spillestedet Stengade, cand.soc med speciale i

frivillighed)

Jakob Kwederis (Chef DIT:KBH)

Thomas Noppen (Stifter af og ansvarshavende redaktør på Netudgaven) modererer debatten.

Frivillighed til debat: kulturel eller økonomisk kapital?

Frivilligheden blomstrer, og mange ildsjæle bruger mange timer i kulturens tegn på mudrede

marker, dunkle spillesteder og i små kontorfællesskaber både i den gode sags tjeneste og for at få

et godt CV for at komme i betragtning til drømmejobbet. Men samtidig sikrer frivilligt arbejde en del

af kulturbranchens overlevelse: Uden frivillighed og praktikker vil det blive dyrt for forbrugerne at

opleve kultur og umuligt for spillesteder, pladeselskaber og festivaler at løbe rundt finansielt.

Midt i kampen om at leve op til forventninger til kompetencer for de frivillige og om økonomisk

overskud for virksomheder må vi stoppe op og stille os selv spørgsmålet om, hvorvidt det er en

holdbar måde at præsentere kultur på?

Skal kunst- og kulturorganisationer i højere grad løbe rundt som forretninger og måles på deres

økonomiske værdi? Og i så fald, hvordan skal denne værdi sammenlignes med andre dele af den

offentlige sektor, når der eksempelvis skal uddeles støttekroner? Skal frivillige og praktikanter på

barrikaderne, eller skal man satse på et holdningsskifte blandt virksomheder og kulturelle? Kort sagt:

Hvor går grænsen for mængden af arbejde som civilsamfundet skal løfte for at holde musik- og

kulturlivet i gang?

Efter debatten vil der være en akustisk koncert med Guldimund præsenteret af øvelokaleforeningen

RMK – Rytmisk Musik København. Guldimund har senest udgivet singlen “Øjne der

skriger”, som Soundvenue omtaler som en "veludført komposition når poetiske ord forenes med

klimprende rock i en nærværende og tumlende dynamik."

Onsdag d. 22 februar kl. 18

Analog Bar, Rådhusstræde 13, 1466 København

Debat: 19:00 – Guldimund: 20:30

Entré: gratis

Alle interesserede er velkomne til at komme og deltage i debatten og høre koncerten.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.