Hugo Uddströmer Ett annorlunda CV

Hej! Jag är en 21 år gammal kille som nyligen kommit hem från en 5 månader lång resa.

Detta är delar av min arbetslivserfarenhet

  • Två terminer, barnskötare/resurs, Sjöstadskolans förskola, 2016
  • Styrelseledamot, FFF (Föreningen för fäktkonstens främjande), 2016-
  • Vuxen- och ungdomstränare i fäktning, FFF, 2014-2016
  • Seglingsinstruktör, segelskutan S/Y Ellen, 2015 & 2016
  • Hamnvärd, Grinda gästhamn, 2012 & 2014

Min utbildning

  • Gymnasium, Marina Läroverket, Natur med inriktning på marinbiologi
  • Grundkurs för fäktledare, Svenska Fäktförbundet, 2016
  • Sjöbefäl klass VIII, Marina Läroverket, 2015
  • Basic saftey, Manila STCW 95, 2013
  • VHF-certifikat, 2013

En kort presentation av mig själv

Kontaktuppgifter

hugo@uddstromer.se

073 823 33 38

Referenser finns under fullständigt CV

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.