Suomi100 Perttu ja johannes

Suomi100

Suomi100

Uskomme että Suomi on 100 vuoden kuluttua marjaisa ja siellä on paljon eläimiä ja puhtaita järviä. Suomi on kiva maa koska täällä on kauniita metsiä, kivoja ihmisiä ja monta saunaa ympäri maata. Maamme on 5/5 bueno. Koululla on hyvät opettajat ja hyvää opetusta ja kouluruoka on ihan syötävää.

Credits:

Johannes Aallanto ja Perttu Koskinen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.