beloved / moment design ÄKTA KÄNSLOR PÅ BILD, EN UNIK UPPLEVELSE

VAD ÄR BELOVED / MOMENT DESIGN?

Den här typen av fotografering fångar äkta känslor på bild. Fokus ligger på hur ni är som personer, som par eller familj, inte hur ni ser ut. Känner man sig lite obekväm framför en kamera är den här typen av fotografering det optimala sättet att fotograferas på eftersom fokus ligger på er, inte hur ni ska stå eller röra er. Det finns inga rätt eller fel, ni är bara er själva.

EN UPPLEVELSE, INTE BARA EN FOTOGRAFERING

Jag fotar alltid i befintligt ljus och anpassar mig efter er, fotograferingen skräddarsys och blir personlig. Det kanske känns lite läskigt att låta en främmande människa komma så nära inpå er i livet, men det är en förutsättning för att kunna fånga det som gör er unika. Innan fototillfället får ni nämligen fylla i ett formulär med frågor om vilka ni är som individ, par eller familj, var ni kommer ifrån och vart i livet ni är idag.

VAD HOS DIN PARTNER GÖR DIG RIKTIGT LYCKLIG?

När jag fått lära känna er lite mer så skapar jag ett personligt upplägg inför fotograferingen med er. Jag sätter ihop så kallade "invites" - små inbjudningar till känslor kan man säga, som i sin tur skapar fototillfället. Invites fungerar likt en guide som får er att låta känslorna bubbla upp på riktigt. Det kan vara i form av små övningar, uppgifter eller frågor som jag ger er och som ni ska genomföra på plats. Resultatet kan bli enormt varierande beroende på hur ni fungerar som individer, par eller familj - alltså väldigt personligt. Sedan får man se hur sessionen utvecklar sig och därifrån kan man ta fotograferingen till olika känslomässiga nivåer.

LÅTER DET ALLDELES FÖR AVANCERAT..?

Nej då, det behöver det inte vara. Gör som Sabina & Håkan, tänk inte så mycket, överlåt tänk-delen åt mig och låt mig få guida er genom en fantastisk upplevelse fylld av kärlek, känslor och lycka. Vill ni ha äkta känslor på bild, låt mig fånga dem.

Sabina & Håkan

INVESTERINGEN

BELOVED / MOMENT DESIGN 1 TIMME

Fotograferingen äger rum på en utsedd plats i eller i närheten av Varberg. Jag kommer att arbeta utifrån era svar på formuläret jag skickat till er tidigare. Vi skapar en minnesvärd och magisk stund tillsammans där fokus ligger på er. ca 50 bilder ingår i priset.

1550:-

Betalningen sker i form av faktura från Frilans Finans. Önskar ni förstoringar hjälper jag er gärna och summan för framkallning läggs på slutfakturan.

DET HÄR ÄR JAG

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.