DZIEŃ BIBLIOTEKARZA TYDZIEŃ BIBLIOTEK OPOLE/2017 65 LAT SBP NA OPOLSZCZYŹNIE

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w województwie opolskim powstało w 1952 roku z inicjatywy Okręgu Katowickiego. Pracę organizacyjną zlecono Halinie Gąszczyńskiej, ówczesnej wicedyrektorce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wkrótce tymczasowy Zarząd Okręgu Opolskiego powołał Oddziały Powiatowe. Dzisiaj działa na terenie województwa 8 Kół SBP.

Hasło Jubileuszu 100.lecia Stowarzyszenia brzmi: SBP – Wiedza i Doświadczenie, Tradycja i Nowoczesność.

Chcemy, by Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło "Biblioteka. Oczywiście!" ma wzmocnić ten przekaz. Hasło odpowiada także na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?". Zmieniające się bowiem funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać, poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

Czytelnia w Trinity College’u – Dublin, Irlandia

inauguracja tygodnia bibliotek i dnia bibliotekarza/2017

9 maja 2017, godz. 12.00

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4, Sala Konferencyjna

W programie: Wspomnień czar. 65. lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Opolszczyźnie oraz

  • wystąpienie przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP Katarzyny Pawluk
  • wystąpienia gości
  • przedstawienie Opolskiego Bibliotekarza Roku 2016
  • kawa, herbata...
Biblioteka Zakonu Benedyktyńskiego w Admont – Admont, Austria

program tygodnia bibliotek/2017

8 maja 2017, godz. 17.00

Wernisaż wystawy Podróże dalekie i bliskie - Judyta Sklanna, fotografie

WBP, Mała Galeria, ul. Piastowska 18

8 maja 2017, godz. 18.00

Wernisaż wystawy Jakuba Zdejszy

MBP, Galeria Zamostek, ul. Minorytów 4

9 maja 2017, godz. 9.30

Rozstrzygnięcie IV Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego - "Opolska przygoda Misia Uszatka". Wystawa prac pokonkursowych

PBW, ul. Kościuszki 14

9 maja 2017, godz. 10.00

Spotkanie z książką Michaela Rohera - Wędrowne ptaki / prowadzenie: Monika Wójcik-Bednarz W ramach 17. Wiosny Austriackiej i Dnia Europy

WBP - Biblioteka Austriacka, pl. Piłsudskiego 5

9 maja 2017, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Mirosławem Wlekłym, autorem książki Tu byłem. Tony Halik.

WBP, Czytelnia, ul. Piastowska 18

9 maja 2017, godz. 18.00

Wernisaż wystawy Instytutu Sztuki UO - Ilustragan

MBP, Fotogaleria, ul. Minorytów 4

10 maja 2017, godz. 11.00

Warsztaty - Ze sztuką poszukiwania literatury za pan brat

Czytelnia BG PO, ul. Sosnkowskiego 31

10 maja 2017, godz. 17.00

Koncert dla Katedry

MBP, Sala Konferencyjna, ul. Minorytów 4

11 maja 2017, godz. 17.00

Koncert Muzyka w Galerii, czyli galeria muzyki

Galeria WBP, ul. Piastowska 20

11 maja 2017, godz. 17.30

Zabij złodzieja czasu. Spotkanie z Piotrem Zawadzkim

MBP, Sala Konferencyjna, ul. Minorytów 4

12 maja 2017, godz. 11.00

Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej

WBP, Rogów Opolski

12 maja 2017, godz. 11.30

Wykład dr. Mariusza Sobola, pt. Fascynujący świat grafiki komputerowej. Pokaz drukarki 3D.

Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76

12 maja 2017, godz. 17.00

Stacja węzłowa. Spotkanie z Teresą Nietykszą

MBP, Sala Konferencyjna, ul. Minorytów 4

13 maja 2017, godz. 15.00-20.00

Międzynarodowy zawrót głowy - impreza popularyzująca języki i kulturę różnych krajów. Spotkanie autorskie, koncert, konwersacje językowe

błonia WBP, ul. Piastowska 20

16 maja 2017, godz. 13.00

Wernisaż wystawy Z kresowego albumu – Lwów

Galeria WBP, ul. Piastowska 20

Biblioteka Parlamentu Kanady – Ottawa, Kanada
17 maja 2017, godz. 12.00

Na przekór, czyli zaczytany e-Senior

MBP, Sala Konferencyjna, ul. Minorytów 4

17 maja 2017, godz. 13.00

Otwarcie wystawy poświęconej Székesfehérvár

WBP - Biblioteka Obcojęzyczna, ul. Kośnego 34

18 maja, godz. 9.30

Rozstrzygnięcie V Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego Legendy ziemi opolskiej w oczach dziecka. Wystawa prac pokonkursowych

PBW, ul. Kościuszki 14

18 maja 2017, godz. 16.30

Muzyka w Klubowym Fotelu – muzyka na ekranie: W.A. Mozart - Don Giovanni (opera) cz.1

WBP - Biblioteka Muzyczna, Rynek 1

18 maja 2017, godz. 17.00

Promocja wydawnictwa Górny Śląsk w Polsce Ludowej T.1 Przełomy i zwroty, pod red. Adama Dziuroka i Bernarda Linka

WBP, Sala spotkań, ul Piastowska 20

25 maja 2017, godz. 16.30

Muzyka w Klubowym Fotelu – muzyka na ekranie: Piotr Polk – Koncert w Sandomierzu

WBP - Biblioteka Muzyczna, Rynek 1

25 maja 2017, godz. 19.00

Wieczór styryjski - Kabaret o winie i polityce przy styryjskim winie przedstawi Ewald Dworak (język niemiecki). Prezentacja wierszy o winie i oprawa muzyczna - Karin Kleindienst W ramach 17. Wiosny Austriackiej

WBP, ul. Piastowska 20

30 maja 2017, godz. 12.30

Podsumowanie III edycji projektów Unsung heroes Nieznani bohaterowie/bohaterki realizowanych we współpracy z amerykańskim centrum edukacyjnym i Uniwersytetem Opolskim. Rozpoczęcie naboru do nowej edycji

PBW, ul. Kościuszki 14

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych – Waszyngton, Stany Zjednoczone

Imprezy towarzyszące/2017

8-26 maja 2017, godz. 9.00-16.00

Kiermasz książek używanych - będzie można nabyć m. in. literaturę polską, poradniki, słowniki oraz książki w językach obcych

BG UO, ul. Strzelców Bytomskich 2

9-13 maja 2017

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego zaprasza wszystkich dłużników do oddawania wypożyczonych książek bez wpłacania opłat za przetrzymane zbiory biblioteczne

Francuska Biblioteka Narodowa – Paryż, Francja

WYSTAWY

8-15 maja 2017

Opole dawniej i dziś- wystawa prac malarskich uczniów II i III OSSP w Opolu

PBW, ul. Kościuszki 14

8-31 MAJA 2017

Wystawa pokonkursowa prac słuchaczy Dziecięcej Politechniki Opolskiej - Biblioteka czeka na każdego człowieka, czyli stwórz rymowankę o bibliotece

oraz Damą być, czyli ponadczasowy styl Coco Chanel

Czytelnia BG PO, ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, I piętro

8-31 maja 2017

800 lat Opola - dzieje miasta w książkach i w prasie

Hol BG UO, ul. Strzelców Bytomskich 2

8-31 maja 2017

Jan Ludyga-Laskowski (1894-1956) powstaniec i kronikarz powstań śląskich - ekspozycja dokumentów ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

WBP, Czytelnia, ul. Piastowska 18

Biblioteka Miejska w Stuttgarcie – Stuttgart, Niemcy

szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach tygodnia bibliotek na stronach:

Tydzień bibliotek w Opolu współorganizują:
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
  • Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
  • Biblioteka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
Biblioteka Narodowa w Pekinie

Credits:

Created with images by WikiImages - "library library of congress loc"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.