Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 1 juli 2019

De natuur

De natuur zo prachtig gemaakt,

Het is zo mooi dat het me raakt.

Het zijn de planten zo prachtig,

en de natuur is zo machtig.

De Here God heeft het geschapen,

En we mogen vruchten rapen.

Natuur is daarom zo aardig,

De natuur is echt zo waardig.

Meijke heeft bovenstaand gedicht geschreven tijdens een taalles. De regels moesten 8 lettergrepen lang zijn.

Jarig

Agenda

Oud papier/Pleinvegen

Workshop groep 5/6

Donderdag 20 juni hadden de kinderen uit groep 5/6 een toneelworkshop naar aanleiding van de voorstelling ‘De Kleine prins’ die ze eerder hebben bezocht. Op een dag verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke reis naar andere planeten, komt hij een aantal bijzondere volwassenen tegen. Hij ontmoet een Koningin, een IJdeltuit, een Timmerman, een Muzikant, een Zakenman en een Lampopsteker. Tenslotte komt hij op de planeet aarde. Ook wij kropen in de huid van deze verschillende typetjes. Daarna gingen we in groepjes aan de slag met het ontwerpen van onze eigen planeet. Er kwamen heel veel originele dingen voorbij: vulkanen waar blauwe bessen uit komen, snoepbomen en een planeet waarbij alles op z'n kop gebeurt. Tot slot maakten we onze eigen mini toneelstukjes die zich afspeelden op de verschillende planeten.

Sterrit

Op zaterdag 22 juni werd de jaarlijkse sterrit georganiseerd. De deelnemende teams reden een leuke tocht die was uitgezet door de ouderraad. Onderweg deden we allerlei spelletjes en opdrachten. Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Op het eindpunt stonden enkele leden van de ouderraad te bakken met een grote braadpan en was er voor de deelnemende ouders, buurtbewoners en kinderen iets te drinken. De kinderen vermaakten zich prima met de trampolines, op het voetbalveld en met het bekijken van de aanwezige zeugen met biggetjes. Al met al een geslaagde avond die een opbrengst kende van €278,-. Als team vinden we dit soort activiteiten met ouders, buurtbewoners en oud leerlingen bijzonder waardevol. Daarnaast besteedt de ouderraad de opbrengst aan materialen voor alle kinderen via de kinderkas. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze avond, heel hartelijk bedankt!

Enkele deelnemers hadden bijzonder veel plezier maar moesten wel worden aangesleept door behulpzame mededeelnemers.

Schoolreisje Groep 0 - 4

Het is bijna zo ver! Het schoolreisje naar de Flierefluiter voor de groepen 0 tot en met 4 :). We hebben er mooi weer bij. Dinsdag 2 juli vertrekken wij om 9.00 uur met de bus. De kinderen worden om half 9 op school verwacht. We zullen rond 15.00 uur weer terugkomen op school, de kinderen mogen dan gelijk mee naar huis. Op deze dag hoeven de kinderen zelf geen eten/drinken/snoep mee te nemen, hier wordt voor gezorgd. Ook de rugtas mag thuisblijven. Zwemkleding hoeft niet mee, we zullen geen gebruik maken van het zwembad, wel van alle andere leuke dingen! Vergeten jullie je niet in te smeren?

Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook!

Nieuwe leesmethode: Lijn 3

Op de werkdag van vorige week maandag hebben juf Margot en juf Arianne alle materialen van Lijn 3 uitgepakt. Lijn 3 is de leesmethode voor groep 3 waarmee we na de zomervakantie gaan starten. Het ziet er allemaal prachtig uit en we hebben er al veel zin in om met de mooie nieuwe materialen te gaan werken.

Rommelmarkt

Omdat we met een nieuwe leesmethode gaan werken, hebben we veel spullen van de oude methode over. Ook hebben we nog boeken en spelletjes van het spel- en boekenplan. Op donderdag 4 juli zal er daarom tijdens de inloop een kleine rommelmarkt zijn. Hier kunnen kinderen, ouders, buren, opa’s en oma’s voor een klein prijsje boeken en spelletjes kopen. De boeken en spelletjes zijn vooral leuk voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van de opbrengst van deze rommelmarkt zal de school weer mooie nieuwe materialen aanschaffen. Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u uw kind misschien een heel klein bedrag meegeven.

Wisselmorgen

Aanstaande donderdag 4 juli gaan alle kinderen naar hun nieuwe combigroep/klaslokaal om kennis te maken. Fijn om alvast in de groep te zitten met de kinderen waarbij je volgend jaar in de klas komt en fijn voor de juf en meester om zien wie er volgend jaar bij elkaar in de groep zit. We wensen iedereen een fijne wisselmorgen toe.

Bedankt hulpouders !

Donderdag a.s. 4 juli willen we graag alle ouders bedanken die dit jaar iets voor de school gedaan hebben. Wij zijn ontzettend blij met alle werkzaamheden en hulp. Helpen met lezen, rijden met activiteiten, helpen bij de sport, biebmoeders, versiermoeders, luizenmoeders en allerlei andere activiteiten. Teveel om op te noemen. Zonder uw hulp konden we veel activiteiten niet uitvoeren en organiseren. We zijn heel blij met uw hulp en willen u graag bedanken met een leuk presentje, een kop koffie en iets lekkers erbij. Van harte welkom om 10.15 u op donderdag 4 juli.

Meester-/juffendag

Op vrijdag 5 juli vieren we de verjaardag van alle meesters en juffen tegelijk. We maken er een mooie dag van met spelletjes, activiteiten en traktaties. We verklappen natuurlijk nog niet wat we allemaal gaan doen maar er komt een heuse artiest.

Afscheid groep 8

Het is bijna zo ver...!

Op 10 juli neemt groep 8 afscheid van De Driesprong. De avond begint met een spectaculaire musical door groep 7 en 8. Na de pauze gaat groep 7 naar huis en gaat de avond verder met het afscheid van groep 8. Bij het afscheid zijn de ouders, broertjes en zusjes van groep 8 aanwezig. Voor de musical ontvangt u deze week een uitnodiging van groep 7 en 8. De inloop is om 19:15 uur en de musical start om 19:30 uur. Oud-leerlingen en andere belangstellenden kunnen de musical tijdens de generale repetitie woensdagochtend om 10:45 uur bekijken samen met groep 1 t/m 6.

Afscheid meester Marcel

Meester Marcel heeft een andere baan zoals u weet. Op donderdag 11 juli willen we u in de gelegenheid stellen afscheid van hem te nemen. Vanaf 15.30 u. kunt u hem een hand geven en staat de koffie klaar.

Nog drie keer afscheid

Naast het afscheid van meester Marcel moeten we nog van drie mensen meer afscheid nemen:

  • Juf Marike Nijzink neem afscheid omdat ze haar werkzaamheden op de Morgenster en onze school vanwege het vertrek van haar collega IB-er niet meer kan combineren. We zijn Marike zeer dankbaar voor haar inbreng in de afgelopen tijd en hopen zo nu en dan nog een beroep op haar te kunnen doen. Volgend schooljaar zal Herma Slots als bovenschools IB-er om de 14 dagen een morgen op de Driesprong werkzaam zijn.
  • Juf Anne-Ruth gaat na de vakantie weer verder op de Akkerwal en zal rond de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Anne-Ruth heeft haar taak als vervanger voor het ouderschapsverlof van Marcel bijzonder voortvarend opgepakt. We zijn haar daar bijzonder dankbaar voor.
  • De werkzaamheden van Juf Edith Kamphuis als klassenassistent lopen door tot aan de zomervakantie. Hierna zit haar taak op de Driesprong erop. We bedanken haar hartelijk voor de lieve en vriendelijke hulp die ze dit jaar heeft verleend in de kleutergroepen.

Nieuwsbrief bibliotheek

Klik op onderstaande knop voor de nieuwsbrief “Matilda” van de bibliotheek. Hierin mooie boekentips speciaal voor de zomer. “Moppereend” is het prentenboek van het jaar dat uitgebreid wordt behandeld tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari.

De zilveren griffels en penselen zijn ook bekend.

We wensen iedereen een heel fijne vakantie!

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Created with images by Unknown - "Free photo: Coffee, Cup, Coffee Cup, Aroma - Free Image on ..." • geralt - "handshake shaking hands clouds" • PhotoMIX-Company - "heart love sunset"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.