Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna PDF indir E KİTAP OKU

Uzun süredir en çok satılan kitaplar listesinde olan Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna PDF indir sitesinde kapak resmini görüntüleyebilirsiniz. E Kitap indir sitesinde harika e-kitap okuyabilirsiniz.

PDF Kitap indir için ziyaret edin: www.pdfekitapindir.in

Kürk Mantolu Madonna PDF Hakkında

"Kürk", insan olmayan memelilerin saçlarına, özellikle de çoğu domuzdaki sert kıllara kıyasla genellikle yumuşak ve kalın olan yoğun vücut kıl kapsama alanlarına referans olarak kullanılır. Pelaj terimi - ilk bilinen İngilizce kullanımı c. 1828 - (Fransızca, Orta Fransız'dan, poil saçtan, Eski Fransız peillerden, Latin pilusundan) bazen hayvanın vücut tüylerini komple bir kat olarak ifade etmek için kullanılır.

Kürk aynı zamanda saçları hala bağlı halde deri haline getirilen hayvan derilerine atıfta bulunur. Kürklü veya tüylü sözcükler, saç dökülmesi veya oluşumlarına atıfta bulunmak için, özellikle temaya atıfta bulunulduğunda, ince, yumuşak "kıllar" yı yoğun bir tabaka sergilediğinde de daha raslantısal olarak kullanılır.

Katmanlı ise, tek kat olarak yetiştirilmek yerine, kısa tüyler, uzun korumalı tüyler ve bazı durumlarda orta biçilmiş kıl tüylerinden oluşabilir. Az miktarda kürk bulunan memelilere genellikle çıplak köstebek sıçanında olduğu gibi "çıplak" ya da kılsız köpekler gibi "kılsız" denir.

Credits:

Created with images by Wrote - "cloth" • elektrollart - "Nature" • Kincse_j - "claws bird falcon" • Vivian Farinazzo - "Nature." • Vivian Farinazzo - "Nature." • Vivian Farinazzo - "Nature." • redamokhtar - "sky birds cloud"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.