Uitnodiging Kiwanis Regiobijeenkomst 22 maart 2017

Beste Kiwanis-vrienden,

Zoals wellicht bekend heeft het algemeen bestuur in het kader van bestuurlijke vernieuwing ervoor gekozen om de voorjaarsbijeenkomst te vervangen door vier regionale bijeenkomsten.

Als landelijk bestuur willen we dichter bij de clubs zijn èn de clubs onderling de mogelijkheid te bieden elkaar breder dan de eigen divisie te leren kennen, ervaringen te delen en zo mogelijk gezamenlijk doelen na te streven. Waar natuurlijk ons Internationale devies, Serving the Children, voorop staat.

Wij van de divisies Noord Oost, Twente Achterhoek, Veluwe - IJsselland, Young Professionals, Centrum West en Centrum Oost nodigen u daarom uit voor een Regio bijeenkomst - deze vervangt de divisie bijeenkomsten en de voorjaarsbijeenkomst.

We hebben er als LG's bewust voor gekozen om het traditionele format te verlaten - dus geen 'zenden' - en korte blokken van 30 minuten waarbij u de inhoud bepaald rond fun, friendship en fundraising!

Paul Drost
Leo Wielstra
Maarten Hartog
Gerjon Nijeboer
Wim Reininga
It does not make sense that everybody should duplicate efforts when we could be working together. Theresa May
Serving the children
Dus gewoon komen dan wordt het echt een gezellige bijeenkomst!

Agenda

 • 19.00 - 19.20 Inloop
 • 19.20 - 19.23 Verzamelfilmpje Landelijke Projecten
 • 19.23 - 19.26 Congres Laren
 • 19.26 - 19.30 Uitleg Mentimeter
 • 19.30 - 20.00 Fund Raising - Best Practices
 • 20.00 - 20.30 Pelpina - social media
 • 20.30 - 21.00 Fun & Friendship - Best Practices
 • 21.00 - 21.20 Fund Spending - Originele Doelen
 • 21.20 - 21.30 Poppenfilmpje en Afsluiting
 • 21.30 - 22.00 Borrel

lokatie: Hertsenbergweg 1 Zwolle

AMSTERDAM SCHIPHOL op 110 km / 68,75 mijl

ENSCHEDE TWENTHE ENSCHEDE op 70 km / 43,75 mijl

GRONINGEN EELDE op 90 km / 56,25 mijl

CENTRAAL STATION ZWOLLE op 2,8 km / 1,74 mijl

Koffie en garnituur na afloop zijn voor rekening van Kiwanis Nederland

Pelpina Trip legt ons uit hoe we de impact van onze projecten via Social Media kunnen vergroten

Om tot een inzicht te komen met hoeveel personen uw club gaat deelnemen aan onze eerste regiobijeenkomst, verzoeken wij uw aanmelding voor deelname te richten aan:

 • Paul Drost - LG Veluwe - IJsselland en Twente Achterhoek via paul.drost@tiscalimail.nl
 • Wim Reininga - LG Noord Oost via w.reininga@ziggo.nl
 • Maarten Hartog - LG Centrum West via MHartog@teslin.nl
 • Rob van der Most - LG Centrum Oost via r.a.vandermost@online.nl
 • Gerjon Nijeboer - LG Young Professionals via gerjon84@hotmail.com
Kids need Kiwanis

Wij zien uit naar jullie komst!

Met vriendelijke groet, Martien van der Meer, Det Verhoeven, Ap Lammers, Wim Reininga, Paul Drost, Maarten Hartog, Rob van der Most, Gerjon Nijeboer, Leo Wielstra

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.