Loading

Iaith ar Daith Ysgol I.D.Hooson Newyddlen ar gyfer plant, rhieni a ffrindiau'r ysgol

Bob hanner tymor bydd aelodau Cyngor Siarter Iaith Ysgol I. D. Hooson yn ysgrifennu newyddlen Gymraeg i ddathlu'r Iaith. Byddem yn rhannu newyddion, gwaith gwych, posau a jocs. Bydd cyfle i rieni ddysgu ychydig o Gymraeg hefyd, mwynhewch!

Every half term the school's Welsh Charter Council will write a report to celebrate the language. We will share news, fantastic work, puzzles and jokes. There will also be a section for parents to learn some Welsh, enjoy!

Cliciwch isod i fynd i ddarn arbennig o'r newyddlen. Click below to take you to a specific part in the report.

Seren a Sbarc - Gwaith Gwych! - Jocs - Pos - Stori Nadolig - Apiau defnyddiol - Dewch i ddysgu

Hynt a helynt Seren a Sbarc! Adventures with Seren and Sbarc

Mmmmm pryd blasus i Seren a Sbarc! Mmmmm what a tasty meal for Seren and Sbarc!
Hwyl a sbri yn chwarae! Lots of fun playing!
Seren yn mwynhau chwarae efo doli! Seren enjoying play time with dolly.
Seren a Sbarc yn edrych ymlaen i gael hwyl gyda'r Corrach. Seren and Sbarc are looking forward to have fun with the elf!
Brecwast i ddau! Breakfast for two!
Hwyl yn actio Stori'r Geni! Fun acting the Nativity!
Wrth eu boddau yn y parc! Having a wonderful time in the park!
Am benwythnos hwyl! What a fun weekend!

Dewch i ganu a dawnsio efo Seren a Sbarc! Lets sing and dance with Seren and Sbarc!

Gwaith Gwych! Fantastic Work!

Gwaith Ffion, Dosbarth Y Gardden
Gwaith Elen, Dosbarth Y Groes
Gwaith Liam ag Osian, Dosbarth Yr Onnen
Gwaith Oscar, Dosbarth Meithrin
Gwaith Carys, Dosbarth Y Pant
Gwaith Elen, Dosbarth Y Gerddi
Gwaith Gwenno, Dosbarth Llannerch
Gwaith Dafi, Dosbarth Y Sgwar
Gwaith Isla, Dosbarth Yr Hafod
Gwaith Emily, Dosbath Derbyn
Gwaith Maisy, Dosbarth Y Wern

Jocs Cymraeg! Welsh jokes!

Pos Nadolig- Beth Weli di? A Christmas Puzzle- What can you see?

Dewch i glywed stori doniol am Y Nadolig! Let's listen to a funny Christmas story!

Apiau Defnyddiol! Useful Apps

Dewch i ddysgu! Let's learn some Welsh!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan Y Cyngor Siarter Iaith! Merry Christmas and a Happy New Year from the Welsh Charter Council!