Obrazovna politika i rani odgoj i obrazovanje dnevnik rada

 • politics - "vladin sustav"
 • policy - "plan"
 • competence (sposobnost) - mogućnost da se nešto uradi dobro
 • skill (vještina) - mogućnost da se neka aktivnost ili posao obavi dobro, osobito ako se uvježbavalo
 • http://dictionary.cambridge.org/

1.Minimalni kvalifikacijski zahtjevi za odgojitelje

 • DANSKA:
 • odgajatelj (pædagog) mora imati titulu prvostupnika (bachelor's degree), dok asistent (pædagogmedhjælper) ne mora imati neku kvalifikaciju (srednja strukovna škola)
 • pravni okvir Danske nema odredbi što se tiče obveznih kvalifikacijskih zahtjeva za odgajatelje, općine se moraju pobrinuti za to
 • ENGLESKA:
 • propisane kvalifikacije u Zakonodavskom okviru za temeljne faze u ranim godinama: postavljanje standarda za učenje, razvoj i brigu djece od rođenja do pet godina starosti (Statutory framework for the early years foundation stage: Setting the standards for learning, development and care for children from birth to five) Odjela za obrazovanje (Department of Education): opisuje učenje i razvojne zahtjeve, procjenu, zahtjeve čuvanja i socijalne pomoći
 • zakonski strogo propisan omjer odgajatelja i djeca te se prema tome određuju kvalifikacije i razina obrazovanja koje odgajatelj mora posjedovati
 • FINSKA:
 • razlika između ranog (prvostupnik ili magistar obrazovanja ili prvostupnik društvenih znanosti s dodatnim pedagoškim tečajem, djeca stara 1-5 godina), predškolskog (prvostupnik ili magistar obrazovanja ili prvostupnik društvenih znanosti s dodatnim pedagoškim tečajem, djeca stara 6 godina) i školskog "edukatora/učitelja"
 • NJEMAČKA:
 • nije propisano nacionalno, već se razlikuje po općinama
 • 3 moguća načina za rad u RPOO: odgajatelj, edukator, prvostupnik nekog društvenog studija
 • GRČKA:
 • odgajatelji za djecu starosti 0-4/5 godina -četverogodišnje obrazovanje na Tehnološkom obrazovnom institutu odsjeka RPOO
 • asistent sa završenom strukovnom školom
 • odgajatelji za djecu 4/5 godina (obvezna predškola) - sveučilišni studij odjseka predškolsko ili ranog obrazovanja djece
 • ITALIJA:
 • nido: djeca 0-3 g. - upravljane od strane općine ili regije, scuole dell' infanzia (3-6 g.) - upravljane od strane države
 • u nido su educatori (edukatori), a u scuole dell' infanzia su insegnanti (učitelji)
 • nema asistenata
 • nido: prvostupnik obrazovanja ili 5-ogodišnja srednja škola, 3-godišnja strukovna škola je manje zastupljena, a u nekim regijama zastupljen je zahtjev za visokim obrazovanjem
 • scuola dell’infanzia: 5-ogodišnji sveučilišni studij (mogu predavati i u osnovnoj školi)
 • NIZOZEMSKA:
 • srednja strukovna škola (3- ili4-ogodišnji program) s posebnom pozornošću na brigu, socijalni rad, socijalni pedagoški rad i općenito brigu za mlade
 • od 2015. mogu postati prvostupnici sa specijalizacijom za rano djetinjstvo, a za to moraju završiti 5-ogodišnju opću srednju školu, 6-ogodišnje predsveučilišno obrazovanje,ili 4-ogodišnju srednju strukovnu školu
 • NORVEŠKA:
 • glavni odgajatelji i pedagoški voditelji moraju biti obrazovani odgajatelji
 • POLJSKA:
 • različito za mlađu (22mjeseca do 3 godine) i stariju dobnu skupinu (3-6 godina)
 • za mlađu postoje: crčches (jaslice) i vrtići u kojima mogu raditi medicinske sestre, primalje, childminder (onaj koji brine o djeci), odgajatelj, učitelj nižih razreda ili školski savjetnik, također mogu biti i učitelji viših razreda s minimalnih 2 godine iskustva brige o mlađoj djeci ili 280 sati treninga prije zaposlenja
 • za mlađu skupinu također se mogu brinuti i odgajatelj u vrtiću i dadilja
 • za stariju: prvostupnici ili magistri RPOO
 • PORTUGAL:
 • creche (jaslicei mlađa dobna skupina) i predškola (3-5)
 • odgajatelji moraju imati magisterij za sve dobne skupine osim za skupinu od 0-1 godine (rano obrazovanje, obrazovne ili društvene znanosti)

2.Profesionalni razvoj odgojitelja tijekom formalnog školovanja

 • DANSKA:
 • Aarhus University’s Department of Education
 • 3 i pol godine
 • mogućnost magisterija
 • uvodna godina i zatim se bira jedan od 3 smjera među kojima je i predškolski (day care) - specijalizacija
 • usvajanje znanja i vještina ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (ECEC)
 • generalne i specifične kompetencije vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje
 • teorijsko i praktično znanje
 • područja kompetencije: pedagoška okolina i aktivnosti, profesija i društvo, socijalna edukacija u praksi
 • područja kompetencije na specijalizaciji: djetinjstvo, kultura i učenje, profesija i organizacija, profesionalni odnosi i komunikacija, suradnja i razvoj
 • studenti koji imaju minimalno 5 godina relevantnog radnog iskustva mogu smanjiti studij na samo 2 i pol godine
 • mogući su kolegiji preko Interneta
 • ENGLESKA:
 • primjerena obuka odgajatelja
 • dobre srednjoškolske ocjene iz engleskog jezika i matematike
 • certifikat pedijatrijske prve pomoći
 • ravnatelji moraju imati minimalnu kvalifikaciju s National College for Teaching and Leadership, npr. edukatora ranog obrazovanja - odgajatelja (Early Years Educator qualification)
 • Početna obuka učitelja (Initial Teacher Trainig)
 • FINSKA:
 • obrazovanje odgajatelja vođeno je propisano je nacionalno
 • vođeno prema 5 principa Odjela za obrazovanje Sveučilišta Jyväskylä: potpora za razvijanje osobne pedagoške filozofije, dijaloška interakcija, integracija istraživanja i praktičnih primjena za razumijevanje osobnih postignuća, osobna odgovornost za vlastito učenje, podrška za društvenu svjesnost i suradnju s unutarnjim i vanjskim mrežama
 • razvoj kritičke refleksije
 • NJEMAČKA:
 • 3 različite profesije za one koji rade s djecom mlađom od 6 godina: odgajatelj (Kinderpfleger) - viša srednja škola, edukator - državni strukovni program, razni programi na sveučilištima i veleučilištima nude razne profesije u odgoju i obrazovanju - najmanje prvostupnik
 • uglavnom sve traje oko 3 godine
 • prema Bologni moguće je postati dječji pedagog, koji se može nastaviti na magisterij - najčešće postaju ravnatelji
 • GRČKA:
 • prve 3 i pol godine na Tehnološkom obrazovnom institutu bave se teorijskim i praktičnim problemima (kolegiji slični UF RPOO), a posljednji semestar praksom u ustanovi RPOO (problem dovoljno stručnog mentora kao i kod nas) i disertaciji
 • 4-ogodišnji program na 9 raznih sveučilišta s odsjecima predškolskog ili ranog obrazovanja s praktičnim radom u javnim vrtićima, podređeni su nacionalnom vrtićkom kurikulumu, za predškolske odgajatelje
 • kritička refleksija
 • ITALIJA:
 • osnovna ideja sveučilišnih programa je da praktičari promiču profesionalni profil koji je sposoban prenijeti multidisciplinarni pristup u praksi poučavanja koja se može prilagoditi različitim kontekstima
 • trogodišnji studij edukacijskih znanosti cilja na integraciju teorije i prakse, obvezna praksa
 • petogodišnji studij pruža multidisciplinarni kurikulum koji iziskuje sudjelovanje u radionicama i seminarima
 • velika važnost je u stažiranju
 • sudjelovanje na projektima s mentorima u vrtićima
 • stalne provjere znanja, dizertacija
 • možda najsličniji hrvatskom RPOO obrazovanju
 • NIZOZEMSKA:
 • za one koji žele postati odgojitelji postoji predstrukovna škola (počinje se sa 12g.), završavaju srednju strukovnu školu, i najčešće biraju 3- ili 4-ogodišnji program brige za dijete, socijalne pedagogije ili nešto slično koji imaju teorijsku podlogu, ali najviše se oslanjaju na stažiranje
 • neki fakulteti nude i poslijediplomske studije vrtićkog menadžmenta
 • postoji jedan učiteljski fakultet (razina višeg strukovnog obrazovanja) - gore već spominjano
 • postoji 5 sveučilišta s mogućnošću magisterija odgajatelja, ali većina se drži strukovnog obrazovanja
 • NORVEŠKA:
 • trogodišnje obrazovanje na sveučilištu (prvostupnik)
 • 10 predmeta zamjenjeno je 6 područja znanja(razvoj djeteta, igra i učenje, društvo, religija i etika, jezik, tekst i matematika, umjetnost, kultura i kreativnost, priroda, zdravlje i kretanje, vodstvo, suradnja i rad na razvoju), u kojima su usko povezani kolegiji, didaktika, pedagogija i praksa
 • u detalje su opisani očekivani ishodi studenata u područjima znanja, vještina i generalnih kompetencija
 • mogućnost magisterija (5-ogodišnje obrazovanje)
 • POLJSKA:
 • za mlađu skupinu: "odgajatelji" moraju završiti programe i tečajeve sa sljedećim područjima: prva pomoć, psiho-pedagoški razvoj, opsežan razvoj djeteta, razvoj malog djeteta,kompetencije njegovatelja, metode suočavanja sa stresom i rješavanja problema, inovativne metode stimulacije djetetova razvoja, praksa
 • javljaju se novi programi na Učiteljskom fakultetu u Varšavi
 • za stariju skupinu postoje 3 modula: varijacija nastavnih predmeta, psihologija i pedagogija, didaktika
 • PORTUGAL:
 • fakulteti učiteljske obuke, privatni fakulteti učiteljske obuke i sveučilišta (4 ili 4 i pol godine)
 • obvezno stažiranje uključuje: promatranje, nadgledanu praksu, planiranje i procjenu te iskustvo u svim obrazovnim razinama uz refleksivnu praksu

3.Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište rada

 • DANSKA:
 • mogućnost magisterija i daljnjeg obrazovanja, ali plaća sam ili uz neke naknade
 • stalna evolucija praktičnog rada edukatora
 • tečajevi i radionice
 • nema pravila za javno financiranje daljnjeg obrazovanja odgajatelja, razlikuje se od općine do općine
 • moguće privremeno zaposlenje nezaposlene osobe, kako bi se stalno zaposleni mogli dalje obrazovati
 • ENGLESKA:
 • mnoge profesionalne udruge nude razne tečajeve i treninge
 • razni internetski tečajevi
 • FINSKA:
 • odgajatelji obvezni sudjelovati u obuci svake godine (3-10 dana godišnje), besplatni i organizirani na nacionalnoj razini
 • općine organiziraju razne obuke s obzirom na njihove mogućnosti
 • individualne obuke
 • grad Jyväskylä održava mnoge obuke i seminare
 • mentorstvo
 • istraživanja u vrtićima
 • NJEMAČKA:
 • državne akademije
 • nezavisne obuke
 • GRČKA:
 • rani odgajatelji imaju puno manje prilika od predškolskih
 • rani odgajatelji ovise o obrazovnoj politici svojih općina, također su im limitirane opcije odlaska na radionice, seminare ili neka druga profesionalna usavršavanja
 • za predškolske odgajatelje trenutno postoji samo inicijalni trening za nove odgajatelje od 3 programa koja su nekad postojala, ali zato imaju prava na razne redovne radionice i seminare
 • lokalne vlasti organiziraju uvodni seminar za nove odgajatelje
 • ITALIJA:
 • kritička refleksija, sastanci s kolegama, dokumentacija, projekti
 • obuke ovise o mogućnostima regije, ali uglavnom se puno ulaže u profesionalno usavršavanje
 • velika povezanost s lokalnim zajednicama i sveučilištima
 • Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja pruža stalne obuke učiteljima u primarnim razredima osnovne škole
 • evaluacije
 • inkluzivni i univerzalni kurikulum
 • snažna tradicija profesionalnog razvoja odgajatelja
 • NIZOZEMSKA:
 • mnoge poluprivatne organizacije nude poslijediplomske obuke, razne konferencije, seminare, ali nema nikakvog pokazatelja njihove učinkovitosti
 • postoji 5 programa/projekata koji imaju obuke za odgajatelje, a cilj im je integracija djece u rizičnim skupinama
 • gotovo da i ne postoji profesionalni razvoj
 • postoje neke iznimke koje u svojim ustanova implementiraju kritičku refleksiju
 • postoje mreže odgajatelja na lokalnim razinama
 • NORVEŠKA:
 • Ministarstvo obrazovanja i istraživanja pokrenulo je strategiju za kompetencije
 • javlja se potreba za sistematičnijim pristupom obuke, ali trenutno ne postoji
 • postoji neformalna znanja među lokalnim mrežama učitelja
 • POLJSKA:
 • ovisi o individualnoj spremnosti odgajatelja za usavršavanjem
 • raste potreba za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem
 • PORTUGAL:
 • nacionalni programi usavršavanja
 • nedovoljno financijske potpore - kriza profesionalnog usavršavanja
 • najmanje 50 sati obuke godišnje
 • razne mreže odgajatelja

4.Uloga i odgovornosti odgojitelja

 • DANSKA:
 • profesionalno znanje, teorijski razvoj i praksa u stvarnom institucionalnom kontekstu
 • ravnatelji i općine su odgovorni za implementaciju kvalitete kroz razvoj zaposlenika
 • učitelji i odgajatelji su odgovorni za implementaciju nacionalnog kurikuluma i susret standarda kvalitete opisanih u zakonima
 • ENGLESKA:
 • odgajatelji se moraju brinuti za 7 područja učenja i razvoja djeteta razdvojenih na primarna područja učenja: komunikacija i jezik, fizički razvoj te osobni, socijalni i emocionalni razvoj; i na specifična područja: pismenost, matematiku, razumijevanje svijeta te ekspresivnu umjetnost i dizajn (Statutory framework for the early years foundation stage: Setting the standards for learning, development and care for children from birth to five)
 • FINSKA:
 • nacionalni kurikulum naglašava profesionalni razvoj i profesionalnu svjesnost kao ključne kompetencije odgajatelja
 • odgajatelji i učitelji imaju ključnu ulogu u podržavajućem učenju djece prema njihovim osobnim potrebama i interesima, kao i u promatranju mogućih područja razvoja i učenja koje iziskuju intervenciju
 • nema nacionalnog sistema procjene ili izričito navedenog kriterija, ali postoje smjernice
 • NJEMAČKA:
 • razlikuje se po dijelovima Njemačke jer nema usuglašenih nacionalnih standarda
 • odgajatelji imaju odgovornost implementacije kurikularnih promjena i reflektirati se na pedagoške procese te aktivno sudjelovati u obukama za vrijeme rada
 • GRČKA:
 • nema nacionalnog kurikluma ni koncepata kvalitete za rani odgoj
 • uloga i odgovornost ranog odgojitelja varira od ustanove do ustanove i nije dovoljno definirana
 • Operativna regulativa kaže da bi se rani odgajatelji trebali razvijati kroz uključivanje u istraživanja, ali nigdje se ne spominju njihovi programi
 • predškolski odgajatelji imaju kurikulum, ali također, nema posebnog spominjanja kvalitete
 • predškolski odgajatelji još za vrijeme studija moraju implementirati program u praksi
 • ITALIJA:
 • dobra motivacija, osjetljivost na dječje specifičnosti
 • slušanje, podrška, aktivno uključivanje
 • suradnja, stalni profesionalni razvoj
 • fokus na dječje emocionalno stanje, prijelaz iz doma u vrtić
 • Reggio Emilia
 • NIZOZEMSKA:
 • za brigu o djeci 0-4 godine ne postoji kurikulum, ali postoje smjernice: 4 standarda kvalitete (emocionalna sigurnost, razvoj autonomije, kognitivne i socijalne kompetencije), propisi kvalitete koji raspravljaju minimalnu razinu obrazovanja, specifični ciljevi u programima za djecu u rizičnim skupinama koje odgajatelji moraju usvojiti
 • vrtići (4-6g) i predškola spadaju pod osnovnu školu koja ima određene ciljeve koje učenici moraju postići do 12. g.
 • postoje i propisane aktivnosti prikladne godinama djeteta koje mu pomažu u razvoju
 • odgajatelji moraju imati kompetencije kojima će postići ove ciljeve kod djece
 • NORVEŠKA:
 • holistički pristup
 • učenje kroz igru
 • multidisciplinarnost i interdisciplinarnost
 • u mlađoj skupini 1 odgajatelj na 7-9 djece, u starijoj 14-18
 • odgajatelji temelje svoj rad na kurikulumu
 • inkluzivnost
 • Okvirni plan temelji se na kršćanskom i humanističkom nasljeđu
 • odgajatelji moraju dopustiti djeci da izraze svoje stavove
 • POLJSKA:
 • za mlađu skupinu postoje pravni dokumenti: djeca moraju imati atmosferu sličnu onoj kod kuće, primjerena briga i učenje kroz igru uzimajući u obzir dječje individualne razlike, organiziranje aktivnosti uzimajući u obzir dječji psihomotorni razvoj, suradnja s roditeljima
 • do 8 djece, koja smiju biti najviše 5 sati dnevno u ustanovi
 • za stariju skupinu do 25 djece na 1 odgajatelja
 • također postoje razni pravni akti: implementacija Nacionalnog kurikularnog okvira, dokumentacija, promatranje, izvještaji
 • PORTUGAL:
 • kriteriji kvalitete u Okvirnom zakonu o predškolskom odgoju: ciljevi i primjene ranog odgoja, kvalifikacije osoblja i ustanove, radno vrijeme, oprema, materijali...
 • naglašava se autonomija i odgovornost odgajatelja

http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/Kako_roditelji_i_zajednice_brinu_o_djeci_najmlade_dobi.pdf

http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP6_D6_2_European_ECEC__Stakeholder_study_FINAL.pdf.

 • Prezentacija 1
 • http://www.oecd.org/education/school/49322478.pdf
 • http://pisa.hr/media/1148/definiranje-i-odabir-klju%C4%8Dnih-kompetencija_final-version.pdf
 • S PREDAVANJA (rad u grupama)
 • Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje
 • cjeloživotno obrazovanje – nužnost svih građana, potreba za razvijanjem naših vještina i kompetencija tijekom cijelog života- za osobno ispunjenje. ali i za sposobnosti da budemo uspješni u mijenjanju svijeta rada
 • -znanja, vještine i sposobnosti – glavni faktor u EU inovacijama, produktivnosti – brze promjene, rastuća internacionalizacija, nove tehnologije- zahtjevi za novim kompetencijama, prilagodba promjenama
 • -kompetencije doprinose i motivaciji i zadovoljstvu na poslu, poboljšavaju kvalitetu rada
 • -ljudima su potrebne nove kompetencije za digitalni svijet- usvajanje tehničkih vještina, nove mogućnosti, izazovi i etička pitanja vezana uz novu tehnologiju
 • - rastuća briga o socijalnoj koheziji- rizik da će mnogo Europljana biti marginalizirano zbog globalizacije i digitalne revolucije
 • -znanja, vještine i sposobnosti morat će se mijenjati- ljudi moraju biti informirani o društvu i biti aktivni unutar njega
 • -Vijeće i Europski parlament- 2006. godine – European Framework for Key Competences for Lifelong Learning- Europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje- 1. put na europskoj razini definirane ključne kompetencije koje su nužne za osobno ispunjenje, socijalnu inkluziju, aktivno građanstvo i zapošljivost u obrazovnoj zajednici
 • -inicijalno obrazovanje i treninzi bi trebali podržati razvoj ovih kompetencija za sve mlade ljude, kao i obrazovanje i treninzi za odrasle
 • Pozadina i ciljevi
 • -globalizacija – novi izazovi- potrebne nove kompetencije kako bi se adaptirali promjenama
 • -obrazovanje, u svojoj ekonomskoj i društvenoj ulozi ima ključnu ulogu da osigura europskim građanima ključne kompetencije kako bi se mogli prilagoditi na promjene
 • - omogućavanje jednakosti i pristup i onim grupama ljudi koje zbog nedostataka u obrazovanju uzrokovanim nekim osobnim, društvenim, kulturalnim ili ekonomskim čimbenicima trebaju posebnu podršku da ostvare svoj obrazovni potencijal- npr. ljudi s nižom razinom pismenosti, oni koji rano napuštaju škole,oni koji su nezaposleni duže vrijeme, stariji ljudi, migranti, osobe s invaliditetom
 • GLAVNI CILJEVI
 • 1. Identificirati i definirati ključne kompetencije nužne za osobno ispunjenje, aktivno građanstvo, socijalnu koheziju, zapošljivost u društvu znanja
 • 2. podrška državama članicama- da na kraju inicijalnog obrazovanja mladi ljudi imaju razvijene ključne kompetencije koje ih osiguravaju do odrasle dobi i koje su temelji za daljnje učenje te ih osposobljavaju da ih mogu razvijati i obnavljati tijekom života
 • 3. osigurati europsku razinu za obrazovnu politiku, pružatelje usluge obrazovanja, zaposlenike- zajednički prihvaćeni ciljevi
 • 4. osigurati okvire za daljne akcije unutar Education and Training 2010 work programme i unutar Community Education and Training Programmes
 • Ključne kompetencije
 • -Kompetencije su kombinacije znanja, vještina i stavova.
 • ključne kompetencije nužne za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, društveno uključivanje, zapošljavanje
 • 1. KOMUNIKACIJA NA MATERINSKOM JEZIKU
 • -sposobnost izražavanja i tumačenja misli, osjećaja, činjenica u pisanom i usmenom obliku (slušanje, govorenje, pisanje, čitanje) i lingvističko djelovanje na prikladan i kreativan način u društvenom i kulturnom kontekstu; u obrazovanju i izobrazbi, na poslu, kod kuće i u slobodno vrijeme.
 • Osnovna znanja
 • -znanje rječnika, funkcionalne gramatike i funckija jezika
 • -to uključuje svijest o raznim vrstama verbalnih interakcija, književnih i neknjiževnih tekstova, osnovne značajke različitih stilova i registara govornog jezika, svijest o promjenjivosti jezika u komunikaciji i različitim kontekstima
 • Osnovne vještine
 • -sposobnost komuniciranja u usmenom i pisanom obliku u različitim situacijama
 • -prilagodba vlastite komunikacije u određenim situacijama
 • -sposobnosti razlikovanja i korištenja različitih vrsta tekstova, istraživanje, prikupljanje i obrada informacija, korištenja pomagala, formuliranje i izražavanje usmenih i pisanih argumenata na uvjerljiv način
 • Stavovi
 • -pozitivan stav prema materinjem jeziku- uključivanje u konstruktivan i kritički dijalog
 • -težnja estetičkoj kvaliteti , interes za interakcije s drugima
 • -svjesnost o utjecaju jezika na druge i potreba za razumijevanjem i uporabom jezika na pozitivan i društveno odgovoran način
 • 2. KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA
 • -u velikoj mjeri dijeli slične vještine kao i komunikacija na materinjem jeziku
 • -temelji se na sposobnostima razumijevanja, izražavanja i tumačenja misli, osjećaja, činjenica u pisanom i usmenom obliku (slušanje, govorenje, pisanje, čitanje) u različitim društvenim kontekstima ( kod kuće, na poslu, u slobodno vrijeme..) u skladu s potrebama i željama pojedinca
 • -zahtijeva vještine poput posredovanja i međukulturnog razumijevanja
 • -vještine u 4 kategorije (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje)
 • Znanja
 • -poznavanje rječnika, gramatike
 • -svjesnost različitih tipova verbalnih interakcija, registara govorenog i pisanog jezika
 • -svijest o društvenim konvencijama i kulurnim aspektima i promjenjivosti jezika u različitim kontekstima
 • Vještine
 • -sposobnost razumijevanja izgovorene poruke, čitanje i razumijevanje teksta
 • -sposobnost pokretanja, održavanja i završavanja razgovora
 • -korištenje pomagala
 • -učenje jezika informalno kao dio cjeloživotnog učenja
 • Stavovi
 • -pozitivan stav uključuje prihvaćanje kulturoloških razlika
 • -zanimanje za jezik i međukulturalnu komunikaciju
 • 3. MATEMATIČKA KOMPETENCIJA I OSNOVE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
 • Matematička kompetencija
 • -sposobnost razvijanja i primjenjivanja matematičkog mišljenja za rješavanje problema u svakodnevnim situacijama
 • -naglasak je na procesu i aktivnosti
 • -korištenje mišljenja- logičko i prostorno razmišljanje,
 • -prikazivanje ( formule. Modeli, grafovi, dijagrami, konstrukcije)
 • Znanja
 • -znanja brojki i mjera, osnovne metode računanja, matematičkog prikazivanja i razumijevanja osnovnih matematičkih pojmova, svjesnost različitih pitanja na koje matematika može dati odgovor
 • Vještine
 • -vještine primjenjivanja matematičkih načela u rješavanju svakodnevnih problema
 • -sposobnost procjenjivanja i slijeđenja tuđih argumenata
 • -sposobnost matematičkog razmišljanja, rezoniranja, komuniciranja matematičkim jezikom i korištenja pomoćnih sredstava
 • Stavovi
 • -poštivanje istine , prihvaćanje ili odbijanje nečijeg mišljenja na temelju valjanih ili nevaljanih razloga ili dokaza
 • Kompetencija osnova znanosti i tehnologije
 • -sposobnost i spremnost uporabe znanja i metodologija koji se koriste u znanosti da bi se objasnio svijet prirode- identifikacija pitanja i donošenje zaključaka na temelju dokaza
 • -razumijevanje promjena uzrokovanim ljudskom aktivnošću
 • Znanja
 • -poznavanje osnovnih načela prirode, znanstvenih koncepata, metoda, tehnologije i tehnoloških produkata i procesa, razumijevanja utjecaja znanosti i tehnologije na svijet
 • -ova znanja će osposobiti ljude za bolje razumijevanje napretka, ograničenja i rizika znanstvenih teorija, primjena i tehnologija u društvu u cjelini
 • Vještine
 • -sposobnost korištenja i rukovanja tehnikom kao i znanstvenim podacima i saznanjima kako bi se postigao neki cilj ili donio zaključak
 • Stavovi
 • -znatiželja i kritički stav prema uporabi informacija, etička pitanja
 • 4. DIGITALNA KOMPETENCIJA
 • -kritička i sigurna uporaba informacija za posao, u slobodno vrijeme ili u komunikaciji
 • - osnovne vještine u ICT-u: korištenje računala za preuzimanja, procjenjivanja, skladištenje, proizvodnju, prezentiranje i razmjenu informacija- i za komunikaciju i sudjelovanje u suradničkim mrežema preko interneta
 • Znanja
 • -razumijevanje i znanja uloge i mogućnosti IST-a (information society technology) u svakodnevnom životu: u osobnom i društvenom životu kao i na poslu
 • -razumijevanje glavnih računalnih aplikacija: obrada teksta, proračunske tablice, baze podataka, pohrana informacija
 • -razumijevanje mogućnosti i potencijalnih rizika interneta i komunikacije preko medija
 • -razumijevanje potencijala ISTa može podržati kreativnost i inovativnost
 • -razumijevanje pouzdanosti i valjanosti dostupnih informacija
 • -svijest o potrebi poštivanja etičkih načela korištenja interneta
 • Vještine
 • -sposobnost pretraživanja, prikupljanja i obrade informacija- upotreba s kritičkim stavom- razlikovanje stvarnog od nestvarnog
 • -sposobnost korištenja sredstava za proizvodnju, prezentacije i razumijevanje kompleksnih informacija
 • -mogućnost pristupa i pretraživanja interneta
 • -korištenje IST-a kao potpore kritičkom mišljenju, kreativnosti i inovativnosti
 • Stavovi
 • -kritički stav, refleksija dostupnih informacija, odgovorna uporaba interaktivnih medija
 • -interes za korištenje interneta u kulturne, društvene i profesionalne svrhe
 • 5. NAUČITI UČITI
 • -sposobnost ustrajanja u učenju, umijeće organiziranja vlastitog učenja, individualno i u grupama
 • -osviještenost procesa i potreba učenja, identifikacija mogućnosti, sposobnost prevladavanja prepreka da bi uspješno učili
 • -stjecanje, procesuiranje i asimiliranje novih znanja i vještina
 • -primjena novih znanja i vještina u različitim životnim kontekstima
 • -motivacija i samopouzdanje su ključne u ovoj kompetenciji
 • ZNANJA
 • -znanje i razumijevanje vlastitih kompetencija, znanja, vještina i kvalifikacija
 • -znanje o vlastitim strategijama učenja, o jačim i slabijim snagama svojih vještina i kvalifikacija
 • -biti sposoban tražiti različite mogućnosti obrazovanja i izobrazbe
 • VJEŠTINE
 • - Osnove pismenosti, računanja i informatičkih vještina potrebnih za daljnjim učenjem
 • - Sposobnost pristupanja, stjecanja, procesuiranja i asimiliranja novih znanja i vještina
 • - Sposobnost kritičkog razmišljanja o vlastitom učenju
 • - Ustrajnost, koncentracija na duža razdoblja
 • - Sposobnost posvećivanja vremena učenju
 • - Sposobnost autonomnog rada ali i u suradnji s drugima
 • - Sposobnost organiziranja vlastitog učenja, evaluiranja vlastitog rada, traženje savjeta, informacija i podrške kad je potrebno
 • STAVOVI
 • -motivacija i povjerenje u učenje da bi ga nastavili kroz cijeli život
 • -stav koji potiče rješavanje problema podržava i sam proces učenja i individualne sposobnosti snalaženja s problemima i promjenama
 • -želja za primjenjivanjem naučenog, i znatiželja traženja prilika za učenjem i primjenjivanje naučenog u različitim kontektima
 • 6. DRUŠTVENE I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE
 • Društvena kompetencija
 • -osobna, međuljudska i međukulturna kompetencija- sva ponašanja koja individualac posjeduje da sudjeluje na konstruktivan i djelotvoran način u društvenom životu kao i u poslovnom svijetu, a posebice u sve raznolikijim društvima
 • - građanska kompetencija- oprema čovjeka da potpuno sudjeluje u građanskom životu, temeljenom na znanju i društvenim i političkim konceptima i strukturama
 • -aktivno, demokratsko sudjelovanje
 • ZNANJA
 • -razumijevanje multikulturalnosti, socio ekonomskih dimenzija eurospkog društva,
 • -razumijevanje kodova ponašanja u različitim društvima
 • -svijest o konceptima-pojedinac, grupa, poslovne organizacije, jednakost spolova, nediskriminacija, društvo i kultura
 • -znanje o očuvanju zdravlja, higijene, prehrane svoje obitelji
 • Vještine
 • -sposobnost komuniciranja u različitim okruženjima- tolerancija, izražavanje i razumijevanje različitih stajališta, pregovaranje s mogućnošću stvaranja povjerenja, empatija
 • -sposobnost nošenja sa stresom i frustracijama, izražavanje istih na prikladan način
 • -razlikovanje privatnog od profesionalnog djelokruga
 • Stavovi
 • -suradnja, asertivnost, integracija
 • -zanimanje za socio-ekonomski razvoj i međukulturalnu komunikaciju
 • -poštovati različitosti, prevladati predrasude, biti spreman na kompromis
 • Građanska kompetencija
 • Znanja
 • -znanje koncepata: demokracija, pravda, jednakost, građanstvo, ljudska prava
 • -kako su izražena u povelji osnovnih prava EU i u međunarodnim deklaracijama, kako su primjenjena u različitim institucijama
 • -znanje o suvremenim događanjima kao i povijesnim događanjima, glavni trendovi
 • -svijest o ciljevima, vrijednostima i politikama društvenih i političkih pokreta potrebno razvijati
 • -poznavanje o europskim integracijama i strukturama EU, kao i o različitostima i kulturnim identitetima u EUROPI
 • Vještine
 • -mogućnost i angažiranost s ostalima u javnim područjim
 • -solidarnost i zainteresiranost u rješavanju problema koje se odnose na lokalne i šire zajednice
 • -kritički i kreativna refleksija i sudjelovanje u aktivnostima zajednice kao i susjednim zajednicama
 • -donošenje odluka na svim razinama, od lokalnih, nacionalnih do europskih razina
 • Stavovi
 • -poštivanje ljudskih prava- jednakost na svim razinama- demokracija, poštivanje i razumijevanje različitih religijskih i etničkih manjina
 • - svijest o pripadnosti svojoj lokalnoj zajednici, EU, svijetu
 • -želja za demokratskim donošenjem odluka na svim razinama
 • -odgovornost, razumijevanje i pokazivanje poštovanja za zajedničke vrijednosti- neophodno za osiguranjem zajedništva društva
 • -konstruktivno sudjelovanje- građanske aktivnosti, podrška za društvene različitosti i zajedništvo, podrška za održivim razvojem i spremnost poštovanja vrijednosti
 • 7. SMISAO ZA INICIJATIVU I PODUZETNIŠTVO
 • - sposobnost pretvaranja ideje u akcije, uključuje kreativnost, inovaciju, preuzimanje rizika, sposobnost planiranja i upravljanja projekatima kako bi ostvarili cilj
 • - biti sposoban iskoristiti mogućnosti, prilike
 • - svjesnost etičkih načela, unaprijediti dobro upravljanje
 • Znanje
 • -sposobnost prepoznavanja dostupnih mogućnosti za osobne, profesionalne i poslovne aktivnosti
 • - uvid u „veću sliku“- kontekst u kojem ljudi rade i žive- dublje razumijevanje rada u ekonomiji i prilike i izazovi koje se tiču zaposlenika i organizacije
 • -svjesnost etičke pozicije poduzeća- onu mogu biti sila za promicanje dobra- npr. poštena trgovina ili društvene organizacije
 • Vještine
 • -sposobnost planiranja, organiziranja, upravljanja, vođenja i delegiranja, analiziranja, evaluiranja, bilježenja, izvještavanja
 • -sposobnost individualnog rada, ali i u skupini, suradnji s timovima
 • -sposobnost prepoznavanja vlastitih snaga i slabosti
 • -sposobnost procjenjivanja i preuzimanja rizika kad je potrebno
 • Stavovi
 • -sklonost inicijativi, prokativnost
 • -neovisnost, inovativnost u osobnom i društvenom životu kao i na poslu
 • -motiviranost, odlučnost da se zadovolje ciljevi, bilo to osobni ili u zajedništvu s drugima
 • 8. KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE
 • -prihvaćanje važnosti kreativnog izražavanja ideja, iskustava i osjećaja u čitavom nizu medija,- uključujući glazbu, književnost, scenske umjetnosti..
 • znanja
 • -svijest o lokalnom, nacionalnmj i europskom kulturnom nasljeđu
 • -poznavanje značajnih kulturnih radova, uključujući i popularnu i suvremenu kulturu
 • -važno je razumjeti kulturnu i jezičnu raznolikost u Europi i ostatku svijeta, potreba za čuvanjem kulture
 • Vještine
 • -sposobnost uvažavanja i uživanja u umjetničkim radovima
 • -samoizražavanje kroz različite vrste medija s urođenim sposobnostima pojedinca
 • -sposobnost povezivanja vlastitih i tuđih kreativnih stajališta- ostvarivanje društvenih i ekonomskih mogućnosti kroz kulturne aktivnosti
 • Stavovi
 • -razumijevanje vlastite kulture, ali otvorenost i prihvaćanje tuđih
 • -kreativnost i želja za njegovanjem estetike kroz umjetničko samoizražavanje i sudjelovanje u kulturno umjetničkom životu
 • prezentacija 2
 • http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP6_D6_2_European_ECEC__Stakeholder_study_FINAL.pdf
 • Kakav je to projekt
 • projekt financiran od strane EU za rješavanje pitanja koja se tiču kvalitete, inkluzivnosti, socijalnih i ekonomskih koristi RPOO u Europi
 • naziv projekta Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care (CARE)
 • projekt započeo u siječnju 2014., a traje do prosinca 2016. godine
 • u projekt uključeni roditelji, osoblje u RPOO te kreatori obrazovne politike (osiguranje kvalitete uz sudjelovanje svih ključnih dionika pa tako i obitelji)
 • uključuje 9 europskih zemalja (Engleska, Finska, Njemačka, Grčka, Poljska, Portugal, Nizozemska, Norveška,Italija)- razmjena politika i suradnja na razini EU pomaže zemljama da uče jedna od druge dobru, kvalitetnu praksu, a ove zemlje su odabrane upravo zbog njihovih različitih socijalnih režima, različitih sustava RPOO, različitih ekonomskih prosperiteta te različitih kulturnih vrijednosti i uvjerenja
 • komparativna istraživanja vezana uz RPOO- jedna je od glavnih interesa EU i njen razvoj
 • Kvalitativno i kvantitativno istraživanje
 • Upitnici i ankete preko interneta- načini ispitivanja
 • glavni cilj projekta -pružiti sveobuhvatno izvješće međukulturalnih sličnosti i razlika o roditeljskim vrijednostima, stavovima i očekivanjima koja imaju u vezi kvalitete i kurikuluma RPOO
 • ovaj projekt će doprinijeti formiranju okvira za definiranje i procjenjivanje kvalitete RPOO-a, uvažavajući kulturološke različitosti, a uzimajući u obzir interese roditelja, profesionalaca i društva
 • ISTRAŽIVAČKA PITANJA
 • 1. Istraživačko pitanje
 • Na koje razvojne ciljeve bi se program RPOO-a trebao jače fokusirati? (prema mišljenju roditelja)
 • -uključuje nekoliko specifičnih pitanja vezana za: socijalni razvoj, razvoj mišljenja, jezika i matematike, fizički razvoj, vještine i zdravlje, te emocionalni i osobni razvoj- roditelji daju svoja mišljenja prema skali (od najmanje važnog do jako važnog)
 • - roditelji daju odgovore za dvije dobne skupine djece (djeca do 3 godine, i 3-6 god.)
 • 2. Istraživačko pitanje
 • Važnost koju roditelji pridaju različitim strukturalnim odrednicama kvalitete?
 • - Različiti ljudi imaju i različita očekivanja od programa RPOO-a -roditelje se pitalo koje karakteristike RPOO-a smatraju važnima za djetetovu dobrobit, razvoj, učenje?
 • - 3 indikatora strukturalne kvalitete uključena:
 • a) fizičko okruženje (sigurnost, vanjski prostor, raznolikost materijala)
 • b) organizacijski aspekti (veličina grupe, stabilnost grupe)
 • c) karakteristike osoblja ( razina obrazovanja, stabilnost tima)
 • Roditelji davali svoja općenita mišljenja na navedene čimbenike kvalitete za skupinu djece od 0-6 god.
 • 3. Istraživačko pitanje
 • Koji je najvažniji aspekt RPOO-a za dječju dobrobit i odrastanje?
 • -2 pitanja otvorenog tipa: Koja tri aspekta razvoja u ranoj dobi djeteta su najvažnija za djetetovu dobrobit?
 • - Koja tri aspekta razvoja u ranoj dobi djeteta su najvažnija za njegov uspješan život kasnije?
 • 4. Istraživačko pitanje
 • Što je roditeljima najvažnije kada biraju uslugu RPOO-a? (koje karakteristike RPOO)
 • - Roditeljima ponuđeni različiti aspekti na koje su davali svoja mišljenja - koliko je ponuđeni aspekt važan u njihovoj odluci pri upisivanju djeteta u vrtić (mišljenja (na skali procjene od najmanje važno do izuzetno važno) –odgovori za djecu mlađu od 3 godine i za djecu od 3-6 godina
 • - Ponuđeni aspekti odnosili su se na: praktična razmatranja, dostupnost usluge, procesne odrednice kvalitete, strukturalne odrednice kvalitete i inkluzivnost RPOO-a
 • 5.Istraživačko pitanje
 • Do koje mjere roditelji smatraju da je korištenje usluge RPOO prikladno za djecu?
 • -pitanja za dvije dobne skupine , do 3 godine i od 3-6 godina
 • - roditeljima ponuđene izjave na koje roditelji zaokružuju odgovore na skali od 1-5 (od“ nimalo se ne slažem“ do „u potpunosti se slažem“)
 • PRELIMINARNE PREPORUKE
 • moguće je definirati kvalitetu i kurikulum na europskoj razini, ali je važno da se poštuju kulturološke i socio-ekonomske različitosti
 • važno je stvoriti jače zajedničko razumijevanje razvoja djece rane dobi- razvojne znanosti igraju važnu ulogu, ali važne su i preferencije roditelja
 • roditelji veću važnost pridaju kognitivnom, socio-emocionalnom razvoju ( holističkom razvoju djeteta) , nego akademskim uspjesima- to potvrđuju i nove spoznaje razvojnih znanosti
 • Koliko bi se, prema mišljenju roditelja, predškolske ustanove trebale fokusirati na različite razvojne ciljeve:
 • 1. SOCIJALNI RAZVOJ
 • • Uključuje: A) opće aspekte dječjeg socijalnog razvoja ( rješavanje problema s drugima, dijeljenje igračaka/stvari s drugima), B) aspekti zajednice/grupe (razumijevanje i poštivanje pravila, pokazivanje poštovanja prema odraslima), C) dječji interesi za različitosti (stupa li dijete u interakcije s djecom koja imaju različite kognitivne sposobnosti ili su kulturološki i jezično različiti)-> A i B pripadaju u interpersonalne vještine;
 • • Roditelji smatraju da su oba faktora važnija za djecu 3-6 god, nego za mlađu djecu
 • • Interperspnalne vještine: razlike u mišljenjima za razvoj ovih vještine veće su unutar nekih zemalja nego unutar drugih(ona je najveća u Njem, Fin i Eng, a najmanja za Nor, Polj, Port)
 • • dječji interesi za različitosti: razlike među zemljama
 • 2. RAZVOJ MIŠLJENJA; USVAJANJEJEZIČNIH I MATEMATIČKIH POJMOVA
 • • Uključuje posebne akademske predvještine( osnovno znanje čitanja i pisanja, poznavanje slova, brojeva i oblika), vještine potrebne za komunikaciju i učenje (izražavanje svojih ideja i iskustava, motivacija za učenje, vještine pstavljanja pitanja radi dobivanja potrebne informacije, vještine objašnjavanja, opisivanja i argumentiranja, planiranje igre)
 • • Roditelji smatraju da su oba modela vještina puno važnija za djecu od 3 do 6 godina nego za ovu mlađu
 • • Razlike u mišljenjima su manja za djecu nego za mlađu od 3 : najviše razlika postoji u Grčkoj i Portugalu s jedne strane i Finskoj, Njemačkoj i Engleskoj za predakademske vještine//za ove druge vještine s jedne strane je Grč, Portugal i Italija, a s druge Finska, Njem, i Norveška
 • • Razlika u mišljenjima za djecu od 3 do 6 godina je manja: u Grčkoj i Norveškoj je najveća; Fin, Niz i Portugal najmanja
 • 3. FIZIČKI RAZVOJ
 • 4. VJEŠTINE I ZDRAVLJE
 • • obuhvaća: fizičku aktivnost, zdravu prehranu (koja je isključena iz rezultata jer se nije uklapala u ostale faktore) te motoričke, kreativne i praktične vještine
 • • roditelji smatraju da je razvoj fizičkih i motoričkih vještina puno bitniji za djecu u dobi 3-6 godina, nego li za djecu mlađu od 3 godine
 • • veća razlika među državama se vidi u statističkim podacima za djecu mlađu od 3 godine – roditelji u svim državama nekako podjednako smatraju da je razvoj vještina za djecu 3-6 godina jako važan
 • 5. EMOCIONALNI RAZVOJ
 • • obuhvaća: sposobnost djece da reguliraju, kontroliraju i iskažu svoje osjećaje te da budu svjesna misli i osjećaja drugih; iz rezultata je isključen faktor „doživljava životnu sreću“ jer se nije dobro uklapao u druge
 • • roditelji smatraju da je razvijanje regulacije osjećaja bitnije za djecu u dobi 3-6 godina, nego li za djecu mlađu od 3 godine
 • • unatoč razlici u dobnim skupinama, roditelji svih zemalja smatraju da je ovo vrlo važno područje razvoja djece svih dobnih skupina
 • • ovo područje razvoja djece ima najmanje razlike u mišljenjima roditelja, smatraju ga vrlo važnim
 • 6. OSOBNI RAZVOJ
 • • obuhvaća: dječje osobne stavove i samopouzdanost u aktivnostima i iskustvima koja mogu potaknuti učenje i razvoj; drugi čimbenik bio je vještina, a ne osobni stav, ali je isključen u rezultatima jer se nije uklapao
 • • u istraživanju ovaj aspekt razvoja nazvan je osobni stavovi prema učenju
 • • roditelji smatraju da je razvijanje osobnih stavova prema učenju bitnije za djecu u dobi 3-6 godina, nego li za djecu mlađu od 3 godine
 • • kao i za emocionalni razvoj, ovo područje razvoja djece ima najmanje razlike u mišljenjima roditelja, smatraju ga vrlo važnim
 • • emocionalni i osobni razvoj, čini se, roditelji smatraju najvažnijim aspektima razvoja djeteta

Credits:

Created with images by jarmoluk - "book exposition composition" • Pexels - "batch bookcase books" • Pexels - "batch bookcase books" • Pexels - "batch bookcase books" • Pexels - "batch bookcase books" • Pexels - "batch bookcase books" • Pexels - "batch bookcase books" • Pexels - "batch bookcase books"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.