Satu peristiwa yang mencemaskan Oleh Ahmad

Hari itu sungguh panas kerana sang matahari.Aku berasa bosan di rumah kerana tidak ada sekolah kerana minggu ini cuti sekolah.Aku keluarkan telefon bimbit aku dan aku mesej kawan-kawan aku untuk bertemu di taman yang berdekatan di rumah kami.Aku mesej mereka kerana aku hendak bermain dengan mereka.

Apabila sudah masa,aku terus siap dan pergi ke taman untuk bertemu kawan-kawan aku.Aku berasa gembira kerana aku akan bermain dengan mereka hingga matahari sudah turun.

Apabila sudah sampai di taman,aku berkumpul bersama kawan-kawan aku dan kami terus bercadang untuk apa yang kita akan lakukan di taman itu.Syahmi bercadang yang kita berlari-lari anak kerana peperiksaan 2.4km akan dijalankan minggu depan.Kami semua setuju dengan cadangan itu.

Kami semua terus bersiap-sedia untuk berlari anak sepanjang 2.4km.

Kami mula dari tempat masuk taman itu hingga teman akhir taman itu.Kami tunggu satu sama lain dan apabila kami sudah siap,kami terus mula dan berlari-lari anak di taman itu.Aku juga teringat pesan-pesan ibu aku supaya berhati-hati apabila berlari-lari anak di taman dan jangan membuat persilisihan di taman.Aku juga sebagai budak yang sangat degil tidak mendengar nasihat ini kerana tidak mungkin aku dan kawan-kawan aku akan membuat perselisihan di taman ini.

Apabila kami sedang berlari-lari anak di taman,Aniq terlanggar seorang pembuli yang sangat jahat di sekolah kita.Aniq pula terkejut yang dia terlanggar buli itu kerana dia tidak sedar byang buli itu sedang berdiri di depannya.

Buli itu terus berjalan ke arah Aniq dan apabila pembuli itu sudah di hadapan Aniq,dia dan kawan-kawannya yang lain terus mula memukul dan menendang Aniq hingga mukanya berdarah.Aku dan kawan-kawan aku melihat dengan ketakutan dan kecemasan.Kami tidak berani bercakap dengan pembuli-pembuli itu.

Apabila pembuli-pembuli itu sudah pergi,aku menyuruh kawan-kawan aku yang lain untuk menelefon ambulans.

Setelah kejadian ini berlaku, aku ada perasaan yang aku tidak mahu pergi ke sekolah dan tidak mahu pergi ke taman kerana aku takut untuk menghadapi pembuli-pembuli itu.

Credits:

Created with images by cocoparisienne - "tree landscape lonely"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.