Loading

Meandert(h)aal 29 januari 2021

Nieuwsgierig.

Naar aanleiding van de oproep in de vorige Meandert(h)aal om nog eens kritisch naar het gebruik van de noodopvang te kijken, hebben een aantal ouders toch nog oplossingen voor opvang kunnen vinden in hun eigen omgeving. Ondanks deze medewerking blijft het aanbod van leerlingen die gebruik maken van de noodopvang op maandag, dinsdag en donderdag hoog. Wij vragen u nogmaals alleen bij uiterste noodzaak een beroep te doen op de noodopvang.

Nieuwsgierig en vol spanning kijken we uit naar 8 februari. Mogen we weer naar school en hoe gaan we naar school, zodat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd is. Lastige vragen, omdat we om ons heen nog regelmatig verhalen over nieuwe besmettingen horen. Het komend weekend gaan de deskundigen verder met het ontwikkelen van een routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen. De opening van scholen staat daarbij op nummer één. We zullen het maandag misschien al weten.

Op de agenda van de afgelopen weken stond o.a. de afname van Cito-toetsen. Het toetsmoment in januari is een belangrijk meetpunt om de vorderingen van onze leerlingen te kunnen beoordelen. Die gegevens missen we nu en dat maakt het lastiger om een goed onderbouwd idee te vormen hoe de leerlingen ervoor staan. Van uitstel komt geen afstel. Nadat de leerlingen weer naar school mogen, gaan we alsnog deze toetsen afnemen. Niet meteen na de start. We wachten daar ongeveer twee weken mee, zodat de leerlingen weer gewend zijn aan school en in hun normale werkritme zitten. De scores van de toetsen zijn nog betrouwbaar tot en met maart.

De leerkrachten monitoren de vorderingen van de leerlingen dagelijks via Onderbouwd en Gynzy. De informatie die ze hierbij krijgen is vooral gericht op spelling en rekenen. Dat is te weinig om een reëel rapport te kunnen schrijven. Daarom hebben we besloten dat de leerlingen volgende week geen rapport krijgen. Als de leerlingen weer een periode naar school zijn geweest en er nieuwe toetsgegevens zijn, krijgen de leerlingen alsnog een rapport. We noemen dat gemakshalve een voorjaarsrapport.

Vorige week is hier ook al geschreven dat de leerkrachten u graag te woord staan om een gesprek te voeren over uw kind. U kunt dan contact met hen opnemen en dan wordt er een Teamsmeeting ingepland.

Kind op maandag.

Weekthema: Niet te geloven!

Lucas 5: 1-26

Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Een paar vissers hebben de hele nacht niets gevangen, maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien zitten ze plotseling vol. Een man geneest van zijn huidziekte. Vier mannen laten hun zieke vriend op een draagbed door het dak voor Jezus’ voeten zakken en de vriend staat op. Niet te geloven – maar echt waar!

Open Huis?

Informeer belangstellenden!

Prachtig spandoek gemaakt door Reflex Bedrijfskleding.

Korte agenda.

  • 2 februari - GMR-vergadering.

Meanderbingo super gezellig !!

Om 13.00 uur zaten alle leerlingen thuis klaar om deel te nemen aan de Meanderbingoshow. De quizmasters juf Carolien en juf Inge hadden er echt zin in. De spanning was soms om te snijden. Op sommige momenten stond de telefoon roodgloeiend om de bingomeldingen door te geven. Het was een prachtig event. Op onderstaande foto kunt u de betrokkenheid van de spelers thuis zien.

Gefeliciteerd.

De favoriet van groep 8.