Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 21 januari 2020

Schitterend!

Deze week is de themaweek voor school en kerk, met als thema: Schitterend!

Het themalied dat alle scholen deze week leren en dat we ook in de dienst van a.s. zondag met de kinderen gaan zingen is Opwekking 334:

Opwekking 334

We vertellen verhalen die passen bij "Schitterend!": Abram telt de sterren, de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes, het verhaal van Pinksteren en de geschiedenis van Tabitha of, zoals ze ook wel genoemd wordt: Dorkas. Ze was een vrouw die iedereen hielp, altijd klaar stond, armen gaf wat ze nodig hadden… kortom, ze schitterde in haar omgeving. Totdat ze ziek werd en stierf...

In de ochtenddiensten op 26 januari zullen we horen hoe het verhaal verder gaat en hoe Tabitha toch weer zal schitteren in haar omgeving.

In de ouderbrief over de themaweek hebt u kunnen lezen over het financieel project dat aan de themaweek gekoppeld is: José op missie. Van het home-team van José ontvingen we haar laatste nieuwsbrief, die we u graag ter info doorgeven. klik hier voor de nieuwsbrief van José

U bent aanstaande zondag van harte welkom in één van de diensten in de Wierdense kerken, de aanvangstijden van de verschillende kerken zijn:

VOMOL

Afgelopen vrijdag nam groep 7/8 deel aan het project VOMOL: Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Op het kerkplein stonden hiervoor vier landbouwvoertuigen. We leerden hier wat we het beste kunnen doen als we groot landbouwverkeer tegenkomen.

Nieuwe leerlingen

Afgelopen vrijdag en zaterdag hielden we open huis. We hebben op dit moment alweer een aantal aanmeldingen binnen. We zijn hier blij mee. Uiteraard willen we ook graag in beeld hebben welke broertjes of zusjes in de komende periode onze school zullen bezoeken. We vragen u daarom uw kind tijdig op te geven. Dit kan al als uw kind 4 jaar wordt in de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. Op deze manier kunnen we een inschatting maken van het leerlingaantal en hiermee rekening houden bij de groepsindeling. Mocht u nog kinderen kennen in deze leeftijd laat het ons weten of (nog beter) wijs de ouders op onze school. Een afspraak voor een gesprekje en een rondleiding is altijd te maken.

Hoera, een zusje

Yinthe en Thom Jansen Eupe hebben er een zusje bij gekregen. Haar naam is Quinthy. Vol trots kwam Yinthe het grote nieuws op school vertellen. Inmiddels hebben we ook een leuke kaart gekregen van de ouders Dinand en Janine. We feliciteren het gezin Jansen Eupe van harte met deze gezinsuitbreiding!

Kinderbingo

Op 31 januari organiseert de Hexelse Activiteiten Commissie weer een gezellige bingo-avond voor kinderen. Uiteraard worden dit soort leuke activiteiten van harte aanbevolen. Klik hier voor de flyer.

Werkdag team

Op maandag 3 februari hebben we een werkdag met het team. De kinderen hebben dan vrij. Op deze dag worden de gemaakte toetsen geanalyseerd en de resultaten en trends van de afgelopen periode besproken. Tevens worden de rapporten gemaakt die op vrijdag 7 februari mee gaan.

Lied van de maand

Themalied kerk en school:

"Heer, Uw licht en uw liefde schijnen".

Jarig

Agenda

Oud papier/pleinvegen

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 februari 2020

Created By
Team De Driesprong
Appreciate