Loading

Föreningen, stadgar & medlemsskap FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

Är du intresserad av vikingatiden? Av spel och lekar, av skepp och segling, av hantverk, av sagor och berättelser? Då har vi något för dig. Vi är en förening för människor som trivs med att utforska det förflutna genom att leva historien tillsammans.

Hemsidans funktion

Hemsidan presenterar vad föreningen är, vad vi gör och hur man kan få reda på mera. Hit söker du dig också för att få reda på lite om vår by Gladhem, vårt vikingaskepp Glad av Gillberga och vårt besökscenter – Värmlands Vikingacenter. Vi talar om vårt program för året, men bara i rubrikform Vill du hålla dig mer uppdaterad skall du besöka föreningens Facebooksida Föreningen Vikingaleden. Det finns också en grupp på Facebook som heter Vikingafränder dit alla är välkomna, likaså en särskild för de som har fokus på vårt skepp. Den hittar du under rubriken Skeppet Glad.

Föreningen

Lite historia

Föreningen Vikingaleden startade år 1993. Tanken var bl a att göra en intressant bygd levande genom att använda sig av minnena i landskapet från vikingatiden och närliggande historiska epoker. Det skulle vi först och främst göra genom att bygga ett eget vikingaskepp för att sedan använda för rodder och seglatser. Föreningen har sedan dess utvecklats till att ha en bred verksamhet på land och till sjöss. År 2019 är antalet medlemmar drygt 200.

Stadgar

Föreningens gällande stadgar antogs år 2011. Här sägs att föreningen är både allmännyttig och ideell och att sätet ligger inom Arvika och Säffle kommuner. Syftet är formulerat på följande sätt:

Att verka för att sjöleden Vikingaleden med kringliggande bygder i Glafsfjordens och Byälvens vattenområden utvecklas som kultur- och turistområde

Att gemensamma satsningar på grundval av en rik forntidshistoria görs för att uppnå aktivitet på kultur- och turistområdet. Exempel på sådana satsningar är byggen av vikingatida skepp, uppbyggnad av forntidshus/-byar samt publikarrangemang med forntidshistorien som tema.

Att gagna det arkeologiska och historiska arbetet för att utforska bygdens historia från medeltiden och bakåt.

Att väcka allmänhetens intresse för historia i hembygden, som en resurs i nuet och för bygget av framtiden.

Grundsyn

Utöver det som särskilt sägs i stadgarna är det viktigt för oss att föra fram en nyanserad bild av den vikingatida vardagen. Det innebär att vi, förstås, inkluderar människor i alla åldrar och av alla kön i vår verksamhet och att vi speglar den fredliga vardagen likaväl som hantverket, handeln och livet ombord på skeppen. Vikingarna var också krigare och kamp med eller utan vapen hör till bilden. Vikingatiden var en tid utan särskilda gränser och språk och olika levnadssätt blandades friskt. Det fanns stora sociala och ekonomiska skillnader mellan människor då som nu och även de ofria – trälarna – var många. Religionen betydde mycket och under vikingatiden fanns det många sätt att förhålla sig till det gudomliga. Asagudarna betydde mycket, liksom andra slag av väsen. Kristendomen växte i storlek och styrka under just den här epoken. Allt detta vill vi berätta om utan att glorifiera, men för att skapa perspektiv på hur det var och hur det blivit som det har blivit i våra nordiska samhällen.

Vår grundsyn innebär att vi välkomnar alla att ta del av det vi har att visa upp och berätta om, oavsett var de själva kommer ifrån. Vi är aktiva medlemmar i det digitala nätverket Vikingar mot rasism och vi verkar för att alla skall bemötas med värme, vänlighet och värdighet hos oss.

Organisation

Föreningen har en styrelse och en rad olika arbetsgrupper. År 2019 är följande grupper/ansvarsområden aktuella:

  • Hantverksgruppen
  • Vikingatingsgruppen
  • Vikingacentergruppen
  • Matgruppen
  • Skeppsgruppen
  • Byarådet
  • Styrelsen

Fram till årsmötet 2021 ser styrelsen ut som följer:

  • Ordf Peter Olausson

Föreningens arbetsutskott består av Peter, Thommy, Charlotta och Maria.

Byahövding

  • Thommy Vähäsalo (Åke Allvise)

MEDLEMSKAP

Som medlem i Föreningen Vikingaleden kan du göra mycket, beroende av egna intressen: många händer behövs! År 20189 kostar det 100 kr/person. Familjemedlemskap (familjer med gemensam adress) kostar 200 kr. Organisationer och andra juridiska föreningar kan också bli medlemmar för 300 kr.

Kontakt

Postadress Föreningen Vikingaleden, Värmlands Vikingacenter, 661 95 Värmlands Nysäter

Telefon 0533-303 20, 073-0394995

E-post foreningen@vikingaleden.se

Organisationsnummer och bg-nummer

Organisationsnummer 874400-8023

Bankgironummer 5829-3408