Loading

Adonis tar ansvar for HR og lønn innen maritime kystnæringer

Vi hjelper mindre og større bedrifter med alt innen HR og avlønning!

Adonis er ledende leverandør med mer en 30-års erfaring innen norsk og internasjonal shipping, med hovedkontor på Halsnøy, sør for Bergen. Selskapet har unik kompetanse på maritime bedrifters utfordringer med komplekse regelverk og knappe tidsfrister. Arbeidsbyrden innen lønns- og personalområdet vokser stadig. Adonis forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen med automatiserte prosesser innen HR og lønn, slik at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Adonis sørger for at ansatte får riktig lønn til riktig tid!

Adonis har omfattende delsystemer for jobbsøkere, ansattportal og moduler som håndterer prosjektrelatert ressursplanlegging, sykefravær, reiseadministrasjon og kompetansehåndtering. I tillegg kan kunden fritt legge opp moduler for egne HR-prosesser etter ønske.

Adonis tilbyr blant annet digitale selvbetjeningsportaler, der timefangst og elektronisk reiseregning enkelt registreres av den ansatte selv.

"Våre skybaserte systemløsninger gir muligheter for svært individuelle tilpasninger. Kunden kan for eksempel velge kun å sette ut timeregistrering og ren lønnskjøring, eller eventuelt mer omfattende avtaler, hvor Adonis tar hånd om hele eller større deler av personalområdet. Vårt mål er at outsourcing av lønn og HR skal være kostnadseffektivt for kunden", sier Bente Kviteberg, som er fagansvarlig innen HR og lønn i Adonis.

Autorisert regnskapsfører, Bente Kviteberg

"Vi ser at det er både praktisk og lønnsomt å overlate slike utfordringer til spesialister. Adonis kan gå inn som en fullverdig partner for hele lønns- og personalområdet, eller som en ekstra ressurs ved sykefravær, i ferier, eller andre perioder med høyt arbeidspress på ansatte."

Løsningen bygger på en fullintegrert teknologisk plattform for personaladministrasjon og lønn, som ligger i Microsoft Azure©™. Bedrifter som har eget økonomisystem, får lagt opp en sømløs integrasjon som overfører data til regnskapet. De som har satt ut sitt regnskap til et byrå, vil få en tilsvarende overføring, uavhengig av hvilket økonomisystem regnskapskontoret benytter.

Eget personalsystem og/eller lønn?

Har ditt firma personell og kompetanse til å kjøre egne systemer, nøl ikke med å ta kontakt for en demonstrasjon av hva vår komplette, integrerte Adonis HR-suite kan gjøre for dere. Kjører på Microsoft Azure, tilgjengelig fra hvor som helst, når som helst. Fleksibel lisensiering - bruk bare de deler av løsningen som passer for dere!

Det "lønner seg" å velge Adonis!

Kontaktinformasjon

Martin Kviteberg - Business System Specialist

martin.kviteberg@adonis.no

Teknologi- og forretningspartnere