Loading

Nye elever En velkomstguide 

Når nye elever kommer til Lille Værløse Skole

Velkommen til fællesskab og læring

Vi tager gerne imod nye elever og er glade for, at de har valgt vores skole. Ring til kontoret eller skriv en mail med ønske om en samtale.

Første samtale er med afdelingslederen for den afdeling man ønsker at begynde i, enten telefonisk eller ved personlig henvendelse. Afsæt en god tid til samtalen.

Ud fra de oplysninger, skolen har fået, matches eleven med en klasse, hvor der både ligger sociale og faglige kriterier til grund. Klasselæreren kontakter familien efterfølgende for at aftale de nærmere praktiske ting i forhold til opstart for den nye elev.

I klassen vil der være enten en eller to startkammerater, som viser den nye elev skolen. De kan være startkammerater i en eller to uger. Derefter er det individuelt, om ordningen fortsætter.

Efter ca. 4 uger får forældrene en samlet tilbagemelding om, hvordan starten er gået. Inden de 4 uger er gået, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte skolen med spørgsmål, men en mere samlet formel tilbagemelding sker først efter 4 uger.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.