Loading

KISS The EXHIBITION

En utställning av Alexander Johansson

KISS

THE EXHIBITION

- mer än bara smink

Visas på Ålands kulturhistoriska museum

1 dec 2017 - 28 januari 2018

KISS är ett av de största fenomenen i rock-historien. Bandet gjorde sig kända med sina sminkade ansikten och spektakulära scenshow.

Alexander Johansson har sedan 1984 samlat på allt som har med KISS att göra och idag har han en av Nordens största samlingar. I denna utställning visas scenkläder, guldskivor, leksaker, ett flipperspel och mycket mera.

Välkomna på vernissage

torsdagen den 30 november kl. 18-20.

På vernissagekvällen spelar coverbandet KIZZ.

Credits:

Mattias Ericsson, Susie Johansson

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.