Loading

Tusenfryd er vår kommuneblomst Tusenfryd | Bellis perennis | Kurvplantefamilien

Tusenfryd (Bellis perennis) er kommuneblomst i Randaberg.

Kåringen av tusenfryd som offisiell kommuneblomst i Randabert kommune skjedde under Høstmarken 20. september 2008.

Det måtte loddtrekning til for å kåre den offisielle kommuneblomsten, siden både tusenfryd og strandnellik hadde like mange stemmer før kåringen.

På nettsiden til Randaberg kommune kunne innbyggere og andre i forkant stemme på fire ulike arter. Vi mottok i alt 63 stemmer under denne stemmegivningen. Etter at stemmene var talt opp hadde tusenfryd og strandnellik fått 26 stemmer hver, mens løvetann fikk 8 stemmer og rosenrot 3 stemmer.

Ordfører Tone Tvedt Nybø måtte ta i bruk loddtrekning for å få kåret en vinner under Høstmarken. Blant de som deltok i stemmegivingen ble det også trukket ut en vinner, Torill Vistnes, som fikk vase med krydderurt i, samt gavekort for å bruke i Randabergbutikkene.

Utbredelse

Tusenfryd er hjemmehørende i Europa og Vest-Asia, men er blitt spredd med mennesker over store deler av verden.

I Norge regnes ikke arten som opprinnelige viltvoksende, men har vært dyrket som hageplante i lang tid og har spredt seg til omkringliggende åpen grasmark der konkurransen om lyset er liten. Bestandene er ofte varige, da de nedtrykte bladrosettene i bare liten grad ødelegges av plenklipping. Planten er særlig vanlig i de ytre strøkene av Vestlandet. Tusenfryd foretrekker fuktig, frisk og næringsrik jord, og vokser gjerne i plener, parker og beitemark, og i tillegg på strandenger, veikanter og kirkegårder. Mange opplever tusenfryd som et problematisk ugras i plenen.

Fra gammelt av var planten også egnet som medisinplante.

Bruk av planten har vært kjent i middelalderen. En tysk lege (Fuchs) skrev at blomsten er bra for behandling av gikt, og han anbefalte derfor å koke blomsten i vin og kjøttkraft og drikke dette før sengetid. Planten var også tidligere mye brukt ved behandling av hudsykdommer og behandling av små sår.

Tusenvis av Tusenfryd på Tungeneset.
Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.