Loading

Kvinnor och järn järnbrist vanligt

Menstruation

Kvinnor som blöder i tre dagar eller mer behöver nästan alltid ett tillskott för att kompensera för blodförlusten.

Dr Lars Ehn från Stockholm använder en enkel metod : " Jag frågar mina kvinnliga patienter som klagar över trötthet , allmän oro och koncentrationsproblem hur många dagar de blöder under menstruationen. Om de svarar på fyra eller fler är jag är ganska säker på att de behöver järntillskott . I verkligheten ingen kan fylla sådana förluster med endast normal kost. "

Naturligtvis bör diagnosen bekräftas med ett Hb - och serumferritinnivåtest. Idag tas vanligen ferritin också, vilket ger en indikation på järndepåerna. Detta var inte alltid fallet. Förr skulle Hb räcka , istället för att ta ett djupare förhållningssätt.

Dold järnbrist

"Minns att att allmänna symtom börjar uppträda först när reserverna är tomma och Hb - nivåerna sjunka drastiskt . Det är därför det är mycket viktigt att kontrollera serumferritinnivåerna också.", Säger Dr Lars Ehn. Detta är en fråga för arbetshälsan sjukvård i första hand. Om och när en hårt arbetande kvinna blir trött av järnbrist utan att vara medveten om det kan resultatet vara ganska allvarligt. Stress och burnouts är alltför vanliga dessa dagar.

I dag arbetar han inom företagssjukvården där det finns ett stort antal kvinnliga patienter med järnbrist. Många har en dold järnbrist, dvs. normalt Hb men mycket små eller inga järnreserver. Detta speciellt om hon blöder mer än tre dagar vid menstruation. De järndepåerna testas genom att mäta serumferritinnivåer.

Fertila kvinnor

Hög prevalens av låga järnvärden

Mer än 30 % av alla fertila kvinnor i hela världen (ännu högre prevalens bland tonåringar och i utvecklingsländerna), särskilt de med menstruation i mer än tre dagar, har en latent anemi med ökat upptag av kadmium i stället för järn.

Järnbrist är den vanligaste förklaringen till anemi hos kvinnor i fertil ålder, men orsakerna varierar.

Blodförlust och graviditet eller brist på kött i kosten är de främsta orsakerna till järnbrist hos kvinnor. Andra mer ovanliga orsaker är problem med absorption (förvärvad eller ärftlig), näringsbrist (järn, B12, folat, zink), eller sjukdom (muskelknutor/myom , cancer , ärftliga anemier eller blödningsrubbningar)

Menstruation och födsel

Blodförlust

Rikliga menstruationer och barnafödande är viktiga källor för blodförlust för kvinnor i fertil ålder. Kronisk blodförlust kan också bero på endometrios eller myom, som kräver en stor mängd blod. Fibroider eller myom är oftast godartade, men kan växa till storleken av en baseball eller grapefrukt innan de upptäcks. Muskelknutor i livmodern kan störa förlossningen, som då kräver kejsarsnitt. Von Willibrands sjukdom är en annan förbisedd orsak till rikliga menstruationer hos kvinnor.

Den genomsnittliga menstruationen varar allt från två till fem dagar. Blodförlust under denna tid beräknas vara så liten som några centiliter- till så mycket som en deciliter.

Den mängd blod som förlorats under förlossning är omkring 500 cl blod. Därmed går 200-250 milligram järn förlorat. Dessutom innehåller det järn som finns i det nyfödda barnets blod och vävnader ytterligare 500-800 milligram järn som ursprungligen kom från modern.

Upptaget ökar

En kvinnas naturliga järnregleringssystem tar hand att att öka upptaget av järn från kosten under tider av blodförlust. Hennes normala absorption av 1 milligram intensifieras till 1.5-3 milligram per dag - den kvinnliga kroppens naturliga reaktion på blodförlust.

Akut blodförlust kan också ske till följd av trauma eller operation, som ett resultat av acetylsalicylsyra eller vissa mediciner, speciellt sådana som används för att lindra artrossmärta, och missbruk av alkohol. En annan orsak till blodförlust är esofagusblödning vid ett tillstånd som kallas Mallory-Weiss syndrom.

I detta, är slemhinnan i matstrupen skadad, vanligtvis från upprepade kräkningar, vilket kan ses hos kvinnor som är bulimiker.

En tendens att blöda mycket

Har ärftliga faktorer en roll?

Vi vet i dag att var tredje kvinna har för låga järnvärden. Kroppens järnlager är på en 75-procentig nivå. De som har en tendens att blöda mycket ofta har samma problem i tidigare generationer också, eftersom låga järnvärden ofta är ärftliga.

Man kan svara ja på frågan: Är dina blödningar normala ? Menstruationsblödningar uppfattas som normala eftersom de inte varierar från gång till gång. Vilken de är naturligtvis, för den speciella personen. Skillnaden är att en del blöder normalt under två dagar, andra under fyra dagar.

Vad är Optifer®?

Optifer® är förmånliga hemjärnskosttillskott. Hemjärn ar fördelaktigast för kroppen.

Fördelar med Optifer®

  • Förmånligt
  • Hemjärn
  • Hög absorption
  • Lägre bieffekter
  • Kan tas med eller utan mat
Created By
Michael Collan NutriCare Division, MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by 1138601 - "women model beauty" • SheilaTostes - "women" • UMichLibrary - "Women" • hansvandenberg30 - "woman" • kevin dooley - "Two women" • born1945 - "Women Getting Ready for Fishing"