Loading

De Schoolweetjes Nummer 7 || 19 oktober 2018

Zeven weken school

Na zeven weken gewerkt te hebben wacht ons de herfstvakantie. We hebben in een eerdere nieuwsbrief geschreven dat we al veel activiteiten hebben gehad waar we met plezier op terugkijken. Eén belangrijk onderwerp hebben we nog niet genoemd. Het feit dat we nu met drie onderwijsassistenten werken op onze school ons zo goed bevalt. Die extra handen in de school kunnen we merken. Jenny, Juul en Henriët werken of met kleine groepen of met een enkele leerling, dan weer nemen ze een groep over of wordt er in de klas meegeholpen. Voor ons snijdt het mes aan twee kanten: de leerlingen hebben er naar onze mening veel profijt van en we zien dat hierdoor ook de werkdruk vermindert. Toch goed om dat in deze nieuwsbrief te vertellen.

Voorleeswedstrijd

De voorpagina van The New Yorker van deze week getekend door Jean-Jacques Sempé sluit mooi aan bij de Kinderboekenweek en onze voorleeswedstrijd.

Vanmiddag vond de finale plaats van de voorleeswedstrijd van onze school. We hadden acht deelnemers uit de groepen vijf t/m acht. Dat waren, Maud, Dewi, Tess, Noa, Maud, Elias, Ruben en Nora, De jury bestond dit jaar uit Annemarie Thijssen-Vavier, Martine Hoekjen en Mireille Slot. Er werd voorgelezen vanaf een herfstbankje en het aandachtige publiek luisterde met veel plezier naar de uitstekende voorlezers. Elias uit groep 5 werd winnaar van de groepen 5 en 6 en Tess was de winnaar van de groepen 7 en 8. Zij vertegenwoordigt onze school bij de finale van de gemeente Hellendoorn in het ZINiN theater. In ons fotoboek staan foto's van deze gezellige middag. Na de finale begon ook voor de groepen 5 t/m 8 de herfstvakantie.

Meer foto's staan in ons fotoboek op de website.

Zending.

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 37,85 meegenomen voor de zending. Alle gevers heel hartelijk dank! Lees onze Schoolweetjes van vorige week er nog eens op na waar het geld aan wordt besteed.

Kind op Maandag

Kijk uit! Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten? Er wordt gelezen uit Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8.

De kleuters horen de verhalen 'Jacob bedriegt zijn vader' en 'Jacob vlucht naar oom Laban'.

Luizencontrole

Wat een engerd.

Wat een griezels zo uitvergroot. Op woensdag 31 oktober komen de 'luizenmoeders' weer op school om alle kinderen te controleren op deze ongenode gasten. Wilt u er weer rekening mee houden en geen gel in het haar van uw kind(eren) doen en ook geen ingewikkelde vlechten o.i.d. Alvast dank, namens de moeders.

Inloopmiddag voor de ouders van de groepen 3 t/m 8

Op donderdag 1 november van 15.30 tot 16.30 uur bent u van harte welkom op school om het werk en de werkjes van uw kind(eren) te komen bekijken. Uw kind(eren) zullen u zelf vertellen waar ze mee bezig zijn en uitleg geven. Uiteraard is de leerkracht wel in de klas beschikbaar voor eventuele vragen.

Social Media en Groepsdruk “the Fear Of Missing Out”

Steeds meer leerlingen in de bovenbouw hebben (toegang tot) een smartphone of tablet en maken gebruik van Social Media zoals: YouTube, Snapchat, Whatsapp, Instagram, enz.. Een goed moment om hier eens met de leerlingen over te praten en wat voorlichting te geven. Hoe gebruik je deze Social Media? Wat is wel/ niet verstandig? Hoevaak gebruik je Social Media? Allerlei vragen die tijdens de workshop over Social Media en groepsdruk in groep 8 aan bod kwamen. Een erg interessante en verhelderende workshop, waarbij sommige leerlingen al aangaven ongeveer 5 a 6 uur per dag met Social Media bezig te zijn. Onderzoek onder jongeren tussen de 13 en 18 jaar heeft uitgewezen dat ze gemiddeld 7 uur en 40 minuten per dag met Social Media bezig zijn. Deze workshop helpt de leerlingen om zich bewust te worden van de invloed van Social Media (sluikreclame, influencers, nepnieuws, ongewenst gebruik van foto’s, enz.). We hebben samen afspraken gemaakt over het gebruik van Social Media. De afspraken zijn door alle leerlingen in groep 8 ondertekend en hangen in de klas. Jongerenwerkers vanuit Stichting “de Welle” verzorgden deze informatieve en leerzame workshop. Ze staan overigens ook klaar voor u, indien u vragen heeft over dit onderwerp. Ook voor vragen met betrekking tot andere onderwerpen waarbij kinderen en/ of jongeren betrokken zijn kunnen aan hen gesteld worden. Voor meer informatie kunt u (via de button) terecht op de website van Stichting “de Welle” .

Chat-afspraken groep 8.

Buitendagen groep 0-1, groep 2 en groep 7

Op woensdag 31 oktober gaat groep 0-1 het 'Kabouterpad' lopen. Groep 2 gaat die dag naar 'Daantje Das' en op donderdag 1 november gaat groep 7 naar het Natuurmuseum in Holten. Nadere informatie krijgt u van de leerkrachten. Wij wensen alle kinderen heel veel plezier!

Een ontroerend verhaal

Ondergetekende luistert als het zo uitkomt 's ochtends naar "Morgenandacht" op NDR Kultur. Enkele minuten een verhaal om over na te denken. Het volgende waargebeurde verhaal van Ralf Meister wil ik u niet onthouden. U kunt het hier nalezen en ook zelf beluisteren door het aanklikken van de button. Ik hoop dat u dit verhaal gaat lezen, mij heeft het geraakt. (HGW)

Uitgezonden op dinsdag 19 december 2017

Een paar jaar geleden heb ik iets bijzonders meegemaakt tijdens een bezoek aan een kerk in Londen. Ik was een paar dagen in Engeland met een groep voorgangers. We bezochten een aantal kerken in de City of London. In St. Martin in the Fields op Trafalgar Square hadden we een afspraak tijdens de lunch. Eerst gingen we naar de kelder, naar de crypte , een enorm gewelf onder de kerk. Er is daar een restaurant. Aansluitend wilden we een concert bijwonen. Deze kerk organiseert al vele jaren elke middag een concert. Vaak zijn het jonge en uitstekende muzikanten die klassieke muziek uitvoeren. Toen wij er waren, werd een andere speciale groep aangekondigd: mensen met een handicap zouden een concert geven. We waren gespannen.

Een blinde pianist speelde stukken van Ray Charles, sommige gehandicapte mensen konden een paar grepen op de gitaar krijgen. Een meisje dat bijna geheel verlamd in een rolstoel zat, werd door haar moeder naar de microfoon gerold en zong. Toen ze het nummer van de film Titanic van Celine Dion zong, waren we bijna in tranen. Vervolgens kwam er een kleine band met een fluitspeler. Een man, misschien 30 jaar oud, ging naar voren. Hij had een kleine blokfluit in zijn hand. Hij telde af als een dirigent en zijn medemuzikanten zaten klaar.

Toen begon de muziek. De piano startte, de gitaar volgde, daarna de drum. En dan de fluit. Een zacht, nogal piepend gefluister. Je hoorde hoe hij de luchtstroom met zijn tong onderbrak, telkens opnieuw, we hoorden een klein ritme. In het begin hadden we verwacht dat we wat melodie zouden horen, totdat we het eindelijk begrepen: het was een enkel geluid. Deze toon, de tedere, onzekere, toon was zijn muziek. Als iedereen al geconcentreerd was, leken de 500 bezoekers nu getransformeerd. Toen we begrepen wat er gebeurde - dat dit zijn spel was – zagen wij luisteraars die huilden. Uit schaamte, ontroerd en vol respect.

Aan het einde van het concert nam degene die verantwoordelijk was voor de muziek in deze kerk het woord: "U bent gewend," begon hij, "om op dit middaguur eersteklas muziek te horen. Van muzikanten die hun uiterste best doen. Ze zijn gepassioneerd over wat ze doen en voor wie muziek het grootste geluk op aarde is. Precies dat hebben we vandaag gezien en gehoord. '

IJsjes op vrijdagmorgen

En zo stond er vanmorgen een kleine ijskar van Lorkeers op ons schoolplein. Alle leerlingen kregen een ijsje aangeboden door Atletiekvereniging Atletics. Waarom? Het bleek dat van de Prinses Marijkeschool de meeste jongens en meisjes meededen aan de door Atletics georganiseerde Cityrun. Als beloning voor al die sportiviteit kregen daarom alle kinderen een heerlijk ijsje. Onze hartelijk dank spreken wij uit naar Atletics en Lorkeers.

Vakantie Bijbel Club

Wij willen jullie dit jaar weer uitnodigen voor de Vakantie Bijbel Club. Dit jaar is de VBC op 22, 23 en 24 oktober. Op 28 oktober is er een afsluitende dienst in het Centrum. De dagen beginnen om 9:45 en duren tot 12:00. Op woensdag duurt de dag iets langer en zijn jullie ouders ook uitgenodigd! Het belooft een leuke VBC te worden vol gezelligheid, met een leuk podiumgedeelte, mooie liederen, tijd voor knutselen en spelletjes! Iedereen van 4-12 jaar is van harte welkom. Dus neem ook gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Tot dan.

Vakantie en muziek

Toen de Marijkeschool in 2016 zestig jaar bestond, hebben we een speellijst op Spotify gemaakt met uit elk jaar een nummer dat in dat jaar op de radio veel te horen was. Deze lijst is nog steeds op Spotify te vinden. U dient een (gratis) account te hebben. Veel luisterplezier in deze herfstvakantie.

Herfstvakantie

Of u nu thuis blijft of er op uitgaat, we wensen u mooie dagen toe. Geniet van het samenzijn met uw kinderen. We zien elkaar weer op maandag 29 oktober. Fijne vakantie allemaal. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Stephanie Krist - "Golden Autumn" • McKenna Estes - "Cotton Candy Skies" • valiunic - "road forest season" • MabelAmber - "maple leaf fall leave" • smarko - "roe deer deer animal" - New Yorker: The Reading Group, Voorleeswedstrijd Marijkeschool.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.